Gemeente Ledegem stelt tweede relanceplan voor: “Focus op kwetsbare gezinnen en verenigingen”

Het gemeentelijk relanceplan werd voorgesteld. We zien Carlone Seynhaeve, Sien Jacques, Bart Dochy en Gerda Dewulf . (foto JS)©jan_stragier Jan Stragier
Het gemeentelijk relanceplan werd voorgesteld. We zien Carlone Seynhaeve, Sien Jacques, Bart Dochy en Gerda Dewulf . (foto JS)©jan_stragier Jan Stragier
Bert Feys
Bert Feys Medewerker KW

Nadat de gemeenteraad vorig jaar al een herstelplan goedkeurde, zochten de drie gemeenteraadspartijen ook de voorbije maanden naar een manier waarmee ze de negatieve gevolgen van de coronacrisis kunnen opvangen en verlichten. Het tweede relanceplan focust onder andere op kwetsbare gezinnen en het verenigingsleven.

De voorbije periode zaten de drie partijen uit de gemeenteraad, meerderheidspartij CD&V/VD en oppositiepartijen Groen en Vooruit, samen om een tweede herstelplan te lanceren. “Een mooie samenwerking die uiteindelijk heeft geresulteerd in een relanceplan gebaseerd op twee grote pijlers”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Enerzijds vragen de kwetsbare gezinnen nu extra aandacht. Voor gezinnen, die recht hebben op de sociale toeslag van het Groeipakket, zal er in 2021 een extra Ledegembon zijn van 70 euro per kind. “Die bon wordt in juli naar alle rechthebbenden opgestuurd via het Groeipakket”, aldus schepen van Sociale Zaken Wally Corneillie (CD&V/VD). “Daarnaast zetten we ook in op extra steun voor materiële, sociale en medische dienstverlening. Daarbij schenken we ook bijzondere aandacht aan mensen met psychologische problemen ten gevolge van de coronacrisis.” Door de coronacrisis stond ook het sociale aspect onder druk. Mensen moesten in hun kot blijven, het verenigingsleven lag stil. “We geven extra financiële impulsen aan ons lokaal dienstencentrum De Kring. We gaan de strijd aan tegen de vereenzaming.”

Lidgelden

De verenigingen kunnen rekenen op extra steun. “Verenigingen verdienen een extra duwtje in de rug. We proberen tot eind 2021 de vaste kosten van die organisaties zoveel mogelijk te drukken. Daarnaast voorzien we opnieuw een extra werkingssubsidie van 20 procent in de vorm van een Ledegembon. Op die manier steunen we ook de handelszaken”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V).

Het gemeentebestuur hoopt dat die verenigingen straks opnieuw kunnen heropstarten en dat de ledenaantallen stijgen. “Het prijskaartje van lidgelden voor hobby’s in gezinnen met kinderen kan aardig oplopen. We willen gezinnen die niet aarzelen om hun kinderen in te schrijven in verenigingen, graag financieel een duwtje in de rug geven. Net als vorig schooljaar zal het lokaal bestuur ook komend schooljaar opnieuw een korting geven in de vorm van een Ledegembon voor elk lidmaatschap van een kind of jongere bij een jeugdvereniging, jeugdwerking of academie.” De bewoners hoeven hiervoor zelf niets te doen. De dienst vrije tijd zal de ledenlijsten opvragen en zorgen voor de verdeling van de Ledegembonnen.

De gemeente schenkt ook extra aandacht aan de vele jeugdverenigingen die op kamp gaan. Iedere vereniging krijgt van de gemeente een temperatuurmeter, extra ontsmettingsmateriaal en een tiental zelftests mee.

Het totale kostenplaatje voor het tweede coronaherstelplan wordt geraamd op zo’n 135.000 euro waarvan 65.000 euro gerecupereerd kan worden via subsidies. “We zijn heel blij dat we op een positieve manier kunnen samenwerken”, aldus Sien Jacques van Groen. Ook Caroline Seynhaeve van Vooruit is tevreden. “Wij zijn vooral blij dat er aandacht is voor de kwetsbare gezinnen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.