Burgemeester Maertens analyseert resultaten Stadsmonitor: “We maken de komende jaren qua fietsinfrastructuur een inhaalbeweging”

De site van slachthuis Verbist wordt een bedrijvenzone.© foto Frank
De site van slachthuis Verbist wordt een bedrijvenzone.© foto Frank
Redactie KW

Izegem scoort goed in de pas uitgekomen nieuwe ‘burgerbevraging – stadsmonitor’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij 150.000 inwoners uit alle Vlaamse gemeenten en steden een hun mening konden geven over allerlei thema’s waarmee een lokaal bestuur te maken heeft. “Onze stad doet het vrij goed in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde”, zegt burgemeester Bert Maertens.

Uit de bevraging blijkt dat maar 31 procent van de Izegemnaren vertrouwen heeft in het stadsbestuur. “Dat verrast me eerlijk gezegd. Maar ik weet ook niet hoe die vraag precies gesteld werd”, opent burgemeester Bert Maertens (N-VA).

“Het verrast ons ook enigszins omdat de ondervraagden voor driekwart en meer wel tevreden zijn over de loket- en digitale diensten van stad, over hoe stad de bewoners consulteert, over de stad zelf, over de buurt en zijn zelfs fier op hun stad. Het geluksgevoel van de Izegemnaar bedraagt 85 procent. De cijfers zijn wat ze zijn en het is aan de stad om uit te zoeken waaraan die lage score te wijten is.”

Fietsinfrastructuur

Blijkbaar hebben weinig mensen niet gefietst in die coronaperiode. Maar alles wat met fietsen te maken heeft, wint al langer aan belang bij de inwoners (de laatste cijfers dateren al van 2018).

“De laatste jaren zet de stad steeds meer in op nog betere en veiligere fietspaden en fietszones dan vroeger. En dit coronajaar kreeg mensen op de fiets die anders misschien nooit meer zouden gefietst hebben. Ook door de sterke opkomst van de elektrische fietsen.”

Daarom wil stad nu en in de toekomst blijven zorgen voor een betere fietsinfrastructuur. “In samenspraak met de Vlaamse Waterweg komt er ten laatste tegen 2023 aan de Zuidkaai een fietspad dat door de industriezone loopt. Van aan Stil Ende tot aan de Mandelstraat. Er zijn ook plannen om aan de Noordkaai een afgescheiden fietspad aan te leggen.”

Inhaalbeweging

Uit de bevraging blijkt dat slechts 28 procent van de bewoners tevreden is over de fietspaden en maar 27 procent het veilig vindt om in Izegem te fietsen. “Zoals ik zei, dat pakken we aan en we maken de komende jaren qua fietsinfrastructuur een inhaalbeweging. Er komt een ‘trage weg’ van aan kasteel Wolvenhof naar de Heilige Familieschool op de Bosmolens zodat de kinderen van de wijk De Mol niet meer van en naar school moeten fietsen via de drukke Leenstraat.”

“Er komt ook een volledig ontdubbeld fietspad langs de Ambachtenstraat. Bij de herinrichting van de Kortrijksestraat zullen we eveneens veel aandacht besteden aan de fietsers. En er komt een afgescheiden fietspad langs de Rijksweg, van Roeselare over Izegem naar Kortrijk, ook al is dat geen realisatie van stad. Fietsen is wel degelijk booming business geworden.”

Buddy’s en praattafels

2,9 procent van de Izegemse bevolking is van vreemde origine. De helft uit de Europese Unie. “Er zijn relatief weinig anderstaligen in Izegem. En stad heeft twee fulltime ambtenaren die hen helpen integreren in Izegem. Taallessen Nederlands zijn geen taak van de stad, al hebben wij wel ‘praattafels’.”

“En er zijn ook buddy’s die hen begeleiden. In de zomerperiode verblijven hier ook wel heel wat Oostblokkers, hoofdzakelijk Polen, maar dat zijn seizoensarbeiders en zij integreren zich meestal niet. Dat geeft soms een vertekend beeld over de mensen van vreemde origine.”

Armoedeplan

“De armoede die er in Izegem is, is in feite historische gegroeid”, vervolgt de burgemeester. “Er zijn veel kleine woningen en die trekken mensen aan die het financieel moeilijk hebben. Die mensen moeten wel aan werk geraken anders belanden hun gezinnen in de armoede. Maar er is hier genoeg werk. Wie wil werken, zal werk vinden.”

Burgemeester Bert Maertens is fier op Izegem.© foto Frank
Burgemeester Bert Maertens is fier op Izegem.© foto Frank

“De werkloosheidsgraad in Izegem is zeer laag en vacatures in Izegemse bedrijven geraken soms moeilijk ingevuld. Bedrijven gaan dan maar werknemers zoeken in Noord-Frankrijk. De stad wil vooral ook de kinderarmoede aanpakken in samenwerking met de scholen. Er is trouwens een armoedeplan in de maak waar ik nu nog niets over kwijt kan.”

Weinig bedrijfsterreinen

De nieuwe stadsmonitor toont ook aan dat er in Izegem zo goed als geen ruimte meer is voor nieuwe bedrijven of uitbreiding ervan. “Onze stad is op drie na de dichtst bevolkte gemeente. Bedrijfsgronden zijn hier bijzonder schaars. Op de site van het ondertussen definitief gesloten slachthuis Verbist in de Gentseheerweg was aanvankelijk een woonzone gepland. Maar de stad heeft bij de nieuwe eigenaar sterk gepleit om er een bedrijvenzone van te maken voor kleine kmo’s.”

“Daar is veel vraag naar. En er is ook schaarste aan nieuwe kavels. Daarom willen we te lang leegstaande bedrijfsgebouwen die zouden kunnen ingezet worden voor kmo’s meer belasten. Moderna, dat deels nog in haar oorspronkelijke knopenfabriek in Kachtem (aan het Sint-Janskerkhof) en deels in de Lodewijk de Raetlaan gevestigd is, bouwt een nieuw bedrijf op de site van Houthandel Sabbe-Dubaere in de Prins Albertlaan in Izegem. Als dat bedrijf verhuisd is, komen er toch weer twee bedrijfsruimtes vrij.”

Jong en oud

Izegem telde vorig jaar 6.205 inwoners boven de 65 jaar. Op een bevolking van 28.322. “Dat is vrij veel. En dat komt ook gedeeltelijk omdat Izegem een kleine stad is waar alles dichtbij is en je gemakkelijk het openbaar vervoer kunt nemen. Die 65-plussers zijn meestal actieve mensen waarvoor we als stad ook iets moeten doen.”

“We hebben onder andere een sterk dienstencentrum, twee woon-zorgcentra, een dagcentrum en een zeer uitgebreide thuiszorg. Maar we willen ook veel jonge gezinnen in onze stad aantrekken. En uiteraard ook voor hen creëren we de nodige ruimte en de nodige activiteiten”, klinkt het.

“Ik hoef je niet te vertellen dat Izegem ook op vlak van evenementen, een stapje in de wereld zetten en eens lekker gaan eten aan de top staat in vergelijking met veel andere gemeenten en steden in de regio.” (IB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier