Heibel rond parking die er niet komt: “Hangen er ons nog zulke immense schadeclaims boven het hoofd?”

In 2019 besliste het Kortrijkse stadsbestuur om de parking onder Texture niet te bouwen. Aan die beslissing hangt nu een schadevergoeding van een kleine 500.000 euro vast.©jvgk a-JVGK
In 2019 besliste het Kortrijkse stadsbestuur om de parking onder Texture niet te bouwen. Aan die beslissing hangt nu een schadevergoeding van een kleine 500.000 euro vast.©jvgk a-JVGK
Olaf Verhaeghe

Op de Kortrijkse gemeenteraad van maandag vragen oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang duidelijkheid over de beslissing om de parking Texture niet te bouwen en de schadevergoeding die de stad moet betalen. Vooral de korte tijd tussen het maken en het opbergen van die plannen, doet de wenkbrauwen fronsen. Een uitgebreide interpellatie mag niet, “maar het debat zal er komen, of het stadsbestuur het nu graag heeft of niet.”

491.100 euro. Dat is het bedrag dat de stad Kortrijk als schadevergoeding moet betalen aan de Roeselaarse nv Pans nadat begin 2019 beslist werd de ondergrondse parking van vier verdiepingen en 229 plaatsen, inclusief grote fietsstelplaats, aan museum Texture niet langer te willen bouwen. “Voortschrijdend inzicht”, noemt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A) de keuze om de plannen te schrappen. “De parking aan Texture zou te weinig gebruikt worden. Wij richten onze pijlen voornamelijk op de nieuwe parking Station.” Die nieuwe parking, vlotjes binnen te rijden via de kleine ring, biedt plaats aan 900 auto’s en moet eind 2022 klaar zijn.

Nog schadeclaims?

Dat er amper 2,5 jaar tussen ‘ja’ tegen de parking en ‘neen’ tegen het bouwen zit, stemt volgens oppositiepartij CD&V tot nadenken. Benjamin Vandorpe stelt maandag op de gemeenteraad dan ook een resem vragen. Niet in een uitgebreide interpellatie zoals hij zelf voor ogen had, wel in een beperkte tussenkomst op het einde van de raad. “Voorzitter Helga Kints (TB) acht dit dossier geen onderwerp van ‘grondig politiek of beleidsdebat’. Een teken dat het stadsbestuur niet opgezet is met het feit dat we de parking Texture verder willen uitspitten”, zegt Benjamin Vandorpe. “Maar goed, het debat zal er komen, of het stadsbestuur het nu graag heeft of niet.”

“Het is bijzonder verontrustend dat het tot het betalen van een half miljoen euro schadevergoeding is moeten komen”, gaat Vandorpe verder. “Hoe rijmt men de eerste beslissing om een parking te bouwen met de keuze dat niet langer te doen, luttele maanden later? Kon men dat niet vooraf inschatten? Ook het eenzijdig verbreken van de overeenkomst – en het feit dat de onderhandelingen door de financieel directeur werden gevoerd – doen vragen rijzen. En dan heb ik het nog niet over het opnieuw buitenspel zetten van de gemeenteraad in dit dossier. Hangen er ons nog gelijkaardige schadeclaims boven het hoofd?”

“De nood aan parking verandert niet, de stad houdt er gewoon geen rekening mee” – Wouter Vermeersch, Vlaams Belang

Vlaams Belang gaat bij monde van Wouter Vermeersch nog een stapje verder en verwijt het stadsbestuur niet alleen wanbeleid maar ook het voorliegen van de gemeenteraad en de Kortrijkzanen. “Een eerste leugen: het schrappen van de parking wegzetten als een ‘besparing’. Een tweede: wijzigende mobiliteitsbehoeften aanhalen als reden om de parking niet te bouwen”, zegt hij. “De nood aan bovengrondse parking is niet veranderd, de stad houdt er gewoon geen rekening mee. Parking Texture werd geschrapt omdat de andere ondergrondse parkings al niet gevuld raken. En de belastingbetaler betaalt opnieuw, voor de zoveelste keer, een hele dure prijs.”

Ook Groen is van plan om zich maandag aan te sluiten bij de vragen van CD&V. Zij kantten zich vanaf dag één tegen de komst van een parking aan Texture. “Altijd al een slecht idee geweest”, zegt Matti Vandemaele. “Op zich is het lovenswaardig dat men de fout in dit verhaal toegeeft en rechtzet, alleen getuigt dat niet van planmatig handelen. Bovendien is het ook een dure fout.”

Buda-tip

“Vraag is ook of de Reepbrug nog zo noodzakelijk is, nu die parking er niet komt”, zegt Vandemaele. “De stad heeft altijd naar die parking gewezen als argument om die nieuwe brug (waar de stad bijna 1,5 miljoen euro voor betaalt, red.) aan te leggen. Met al dat onnodig uitgegeven geld kon je al bijna genoeg hebben om de Doorniksewijk voor te bereiden op de trambus.”

Een toekomstbeeld van de Reepbrug tussen Overleie en de Buda-tip. Groen betwist de noodzaak van die fietsers- en wandelbrug.© De Vlaamse Waterweg
Een toekomstbeeld van de Reepbrug tussen Overleie en de Buda-tip. Groen betwist de noodzaak van die fietsers- en wandelbrug.© De Vlaamse Waterweg

“Die kritiek is niet correct”, reageert bevoegd schepen Axel Weydts (SP.A). “De Reepbrug zou initieel uitkomen op een parking op een andere site, iets verderop. Maar die plannen dateren al van twee legislaturen geleden en doen al lang niet meer ter zake. Bovendien moet de nieuwe brug gezien worden in de hele ontwikkeling van de Buda-tip, waar straks een nieuwe bibliotheek oprijst. De Reepbrug blijft een noodzakelijke, zachte verbinding tussen Overleie en het stadscentrum.”

De eerste voorbereidingen voor de Reepbrug zijn intussen gestart. Fietsers en wandelaars kunnen er in de loop van 2022 oversteken.

Plannen al aangepast

De schadevergoeding die nv Pans eist van de stad Kortrijk heeft de relaties tussen beide partijen niet per se negatief beïnvloed. Begin februari gaf het schepencollege haar principiële goedkeuring voor de nieuwe krachtlijnen voor de site Texture. Men is nog altijd van plan om er 48 assistentiewoningen en elf appartementen te bouwen, naast een kantoor- en een polyvalente ruimte die kan dienen als museum of atelier. Van een fietsenparking is niet langer sprake, al zoekt de stad daarvoor elders oplossingen. Verwacht wordt dat alle nodige vergunningen nog voor de zomer in orde zijn. Het museum moet klaar zijn tegen begin 2023, de appartementen in het najaar van 2023.

Het plein aan Texture blijft sowieso publieke ruimte, de stad zal de kosten van de realisatie – iets meer dan 716.000 euro – dragen. Daarnaast moet ook het nieuw stukje museum ingericht worden. Nv Pans zorgt immers enkel voor een wind- en waterdicht gebouw, de binneninrichting moet door de stad worden betaald. Goed voor een kost van zo’n 490.000 euro. Voor die ruimte zal bovendien een jaarlijkse vergoeding moeten worden betaald. Het eerste jaar bedraagt die 22.000 euro, vanaf 2024 en tot het einde van de erfpacht in 2040 gaat het om 52.250 euro per jaar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.