Het voormalige politiegebouw in de Vlamingenstraat, de voormalige basissschool de Stap in de Tuinwijk, een leegstaande woning aan de sluizenkaai en drie panden op de hoek van de Capucijnenweg-Yvonne Serruysstraat. Op de plaats van...