Eerste gemeenteraad nieuwe meerderheid verloopt geanimeerd

De eerste gemeenteraad na het aantreden van de nieuw samengestelde meerderheid verliep woensdagavond erg geanimeerd. N-VA-gemeenteraadslid Benedikt Van Staen legde uit waarom zijn partij niet tot de meerderheid wilde toetreden.


De Lijst van de Burgemeester van burgemeester Dirk Verwilt kon uiteindelijk de partij ZorgSaam aan boord hijsen. Rik Priem legde voor die partij de eed af als nieuwe schepen ter vervanging van Lieve Germonprez, die wel al onafhankelijk raadslid blijft zetelen in de Meulebeekse gemeenteraad.

Benedikt Van Staen licht toe waarom N-VA in de oppositie blijft: “Breekpunten waren duidelijk de mandaten, de bevoegdheden en misschien de belastingen. We hopen dat de meerderheid rekening houdt met deze besproken punten en ze dan ook weet uit te voeren.”

Besproken punten

De besproken punten hadden betrekking op inspraak (betrokkenheid van de inwoners verhogen), veiligheid en afval (sluikstorten tegengaan, bestraffen van sluikstorters, concreet straatveegplan,…), vergroening en klimaat (hemelwaterplan, 1 boom per gezin tot eind 2024,…) ,opwaardering Ter Borcht (extra speeltuigen, Finse piste,…), mobiliteit (promoten fietsgebruik, autodelen, trage wegen, …), jeugd (opmaken kinderarmoedeplan, vernieuwen van de speeltuigen,…), een strenger en correct vreemdelingenbeleid, vereenzaming tegengaan, herstellen 11 juliviering), zwembad (duidelijkheid naar de toekomst ervan), belastingen (in de huidige situatie is dit op dit moment onaanvaardbaar).”

Pittig detail: de meerjarenplanning werd nog niet goedgekeurd. Benedikt Van Staen werd tijdens de gemeenteraadszitting verkozen als afgevaardigde in de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.