Bij de jeugdverenigingen is 25 procent van het voorziene budget voorzien voor herstellingswerken, investeringen, onderhoud of nutsvoorzieningen. Dat is, voor verenigingen die niet huizen in een gebouw dat eigendom is van de stad Menen.
...

Bij de jeugdverenigingen is 25 procent van het voorziene budget voorzien voor herstellingswerken, investeringen, onderhoud of nutsvoorzieningen. Dat is, voor verenigingen die niet huizen in een gebouw dat eigendom is van de stad Menen.De overige 75 procent worden gelijk verdeeld op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Kwalitatieve zijn bijvoorbeeld investeringen die jeugdverenigingen maken in duurzaam materiaal en opleiding van begeleiders, of hun inspanningen naar communicatie toe of de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten. Het kwantitatieve luik bekijkt het aantal leden en deelnemers aan kampen en dergelijke.Het nieuwe jeugdreglement bevat ook de modaliteiten voor de financiering van jeugdhuizen, die erkend zijn door een overkoepelende federati. Zo kunnen Meense jeugdhuizen maximaal 7500 euro huursubsidie per jaar ontvangen."Om dit alles te bekostigen werden alle vroegere 'potjes' gecentraliseerd in één budget", aldus burgemeester Eddy Lust (Open VLD). "In totaal wordt jaarlijks 94.600 euro voorzien We willen het voorziene geld op een efficiëntere en effectievere manier besteden aan de jeugd. Dit reglement staat los van de ondersteuning van de private speelpleinwerking 't Skepke. En van de investeringssubsidies in jeugdinfrastructuur die via de bouwgroep hun weg vinden naar de verenigingen. Daarvoor is er nog 806.688 euro voorzien in het meerjarenplan dat tot 2025 loopt."(SL)