Eén subsidiereglement voor Meense jeugdverenigingen

Burgemeester Eddy Lust.
Redactie KW

Op de gemeenteraad van 18 november werd het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen goedgekeurd, alle vroegere ‘potjes’ werden samengebracht in een sluitend geheel. Ook jeugdhuizen kunnen, onder meer voor de huur van hun gebouw, rekenen op een tegemoetkoming van de stad. Jaarlijks wordt zo 94.600 euro verdeeld over de jeugdverenigingen en jeugdhuizen.

Bij de jeugdverenigingen is 25 procent van het voorziene budget voorzien voor herstellingswerken, investeringen, onderhoud of nutsvoorzieningen. Dat is, voor verenigingen die niet huizen in een gebouw dat eigendom is van de stad Menen.

De overige 75 procent worden gelijk verdeeld op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Kwalitatieve zijn bijvoorbeeld investeringen die jeugdverenigingen maken in duurzaam materiaal en opleiding van begeleiders, of hun inspanningen naar communicatie toe of de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten. Het kwantitatieve luik bekijkt het aantal leden en deelnemers aan kampen en dergelijke.

Het nieuwe jeugdreglement bevat ook de modaliteiten voor de financiering van jeugdhuizen, die erkend zijn door een overkoepelende federati. Zo kunnen Meense jeugdhuizen maximaal 7500 euro huursubsidie per jaar ontvangen.

“Om dit alles te bekostigen werden alle vroegere ‘potjes’ gecentraliseerd in één budget”, aldus burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “In totaal wordt jaarlijks 94.600 euro voorzien We willen het voorziene geld op een efficiëntere en effectievere manier besteden aan de jeugd. Dit reglement staat los van de ondersteuning van de private speelpleinwerking ‘t Skepke. En van de investeringssubsidies in jeugdinfrastructuur die via de bouwgroep hun weg vinden naar de verenigingen. Daarvoor is er nog 806.688 euro voorzien in het meerjarenplan dat tot 2025 loopt.”

(SL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.