CD&V en N-VA vragen Francesco Vanderjeugd deel bevoegdheden in te leveren, burgemeester Staden niet akkoord

© Christophe De Muynck
Carl Bruneel
Carl Bruneel Medewerker KW

In Staden besprak de gemeenteraad donderdagavond in besloten zitting het rapport van Audit Vlaanderen rond de mogelijke staat van belangenvermenging bij twee vastgoedtransacties door burgemeester FrancescoVanderjeugd (Open Vld). Het onderzoek van Audit Vlaanderen kwam er, nadat De Krant van West-Vlaanderen vorig jaar vragen stelde bij die transacties. Oppositiepartijen CD&V en N-VA vroegen de burgemeester om de bevoegdheden wonen, vergunningen en patrimonium in te leveren. Daar ging Vanderjeugd evenwel niet op in.

Uit het rapport van Audit Vlaanderen zou blijken dat burgemeester Vanderjeugd zich tot tweemaal toe in een staat van belangvermenging plaatste bij evenveel vastgoeddeals. Zowel de oppositie als de burgemeester zelf vroegen om een onderzoek door Audit Vlaanderen nadat deze krant vorig jaar aan het licht bracht dat de burgemeester zich mogelijk schuldig had gemaakt aan belangvermenging.

Gemeenteraad achter gesloten deuren

Het rapport werd donderdagavond tijdens een besloten zitting besproken door de gemeenteraad. CD&V, de grootste oppositiepartij, vroeg daarbij aan de burgemeester om een deel van zijn bevoegdhedenpakket af te staan. “Het auditverslag is vrij duidelijk en geeft als aanbeveling mee dat er inspanningen moeten komen om belangenconflicten en belangenvermenging te voorkomen”, stelt raadslid Hans Mommerency. “Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de burgemeester zijn bevoegdheden wonen, vergunningen en patrimonium, inclusief ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen, inlevert bij het schepencollege. Een combinatie van deze bevoegdheden, het burgemeesterschap en private activiteiten in lokale immobiliën lijkt ons beter te vermijden. We vragen dit zonder te oordelen over schuld of onschuld.”

Ook N-VA vroeg aan de burgemeester om de reeds vermelde bevoegdheden in te leveren. “Ik volg voor een groot stuk CD&V”, aldus Jan Depla, het enige raadslid voor N-VA. “Ook ik vroeg de burgemeester om afstand van dezelfde bevoegdheden te doen en dit zonder uitspraak te doen over schuld of onschuld. Dat is een taak die niet aan ons toebehoort.”

De perceptie kan tegen werken. Je zou ook een schuldbekentenis kunnen zien in het inleveren ervan.

Bart Coopman, enig raadslid voor oppositielijst WESTAON, sloot zich niet aan bij de rest van de oppositie. “Ik heb het rapport heel grondig gelezen en goed bekeken”, vertelt het raadslid. “Ik heb de inhoud bekeken vanuit het standpunt van de oppositie, maar ook vanuit het standpunt van de burgemeester. Het inleveren van bevoegdheden heb ik niet gevraagd. Het is ook niet onze taak om een oordeel te vellen rond schuld of onschuld.”

Burgemeester Vanderjeugd weigerde alvast om de bewuste bevoegdheden af te geven. “Het inleveren van bevoegdheden is een mes dat aan twee kanten snijdt”, meent de burgemeester. “De perceptie kan tegen werken. Je zou ook een schuldbekentenis kunnen zien in het inleveren ervan. Ik blijf er dan ook bij dat ik op zowel deontologisch als juridisch vlak correct gehandeld heb. Als ik ooit schuldig word bevonden ga ik zeker in beroep. Als ik dan alsnog schuldig zou blijken, zou dat voor mij als een donderslag bij heldere hemel zijn.”

Tegen de burgemeester loopt ook een opsporingsonderzoek bij het parket van Ieper wegens belangenneming.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.