Gemeenteraadslid Jan Laurens is zelf lid van het Boezingse kermiscomité. "Wij hebben al een traditie van 90 jaar van vuurwerk afschieten", zegt Laurens. "Er is echter een tendens om organisatoren te duwen richting diervriendelijk vuurwerk. Omdat ik open sta voor veel ideeën, besprak ik dit thema ook met onze vuurwerkmaker. Blijkt dat diervriendelijk vuurwerk laag vuurwerk is - tot maximum 25 meter - omdat ze minder kruit gebruiken. Afschieten van diervriendelijk vuurwerk op de huidige locatie in Boezinge is...

Gemeenteraadslid Jan Laurens is zelf lid van het Boezingse kermiscomité. "Wij hebben al een traditie van 90 jaar van vuurwerk afschieten", zegt Laurens. "Er is echter een tendens om organisatoren te duwen richting diervriendelijk vuurwerk. Omdat ik open sta voor veel ideeën, besprak ik dit thema ook met onze vuurwerkmaker. Blijkt dat diervriendelijk vuurwerk laag vuurwerk is - tot maximum 25 meter - omdat ze minder kruit gebruiken. Afschieten van diervriendelijk vuurwerk op de huidige locatie in Boezinge is eigenlijk niet mogelijk gezien de beperkte ruimte. Dit zou de organisatie van de kermis zware gevolgen hebben.""Wij met CD&V dragen dieren echt wel een warm hart toe maar zijn er ook van overtuigd dat we jarenlange tradities moeten koesteren", aldus Jan Laurens. "Omdat we via losse babbels met mensen van de meerderheid hoorden dat één van de ideeën is om in de toekomst de subsidies te koppelen aan het gebruik van diervriendelijk vuurwerk - en dus geen financiële ondersteuning meer te geven aan ander vuurwerk - vrezen we dat een 90 jaar oude traditie op de helling komt te staan. Vandaar onze expliciete vraag: zijn jullie van plan enkel subsidies toe te kennen aan organisaties die werken met diervriendelijk vuurwerk? Of zijn jullie bereid om uitzonderingen toe te staan onder bepaalde voorwaarden zoals bijvoorbeeld het ruim op tijd informeren van de bewoners.""Dit jaar zijn er al drie toelatingen voor vuurwerk verleend: Feestcomité Brandhoek op 17 mei, Kermis Boezinge op 1 augustus en Feestcomité Dikkebus op 23 juni", antwoordde schepen Ives Goudeseune. "Sinds dit jaar staat wel in de Ieperse toelating dat 'de organisator sterk wordt aangeraden de voorkeur te geven aan diervriendelijk vuurwerk'. We zien dit jaar als een overgangsjaar en we hopen dat alle verenigingen en organisaties kiezen voor diervriendelijk vuurwerk of andere alternatieven voor het klassieke vuurwerk. Een aantal gemeenten heeft diervriendelijk vuurwerk al verplicht. We vernemen dat er ook op Vlaams niveau in die zin een regelgeving wordt uitgewerkt en willen graag de definitieve beslissing afwachten. Voor dit jaar geven we via de toelating een eerste stimulans door er bij alle verenigingen voor te pleiten om de voorkeur te geven aan diervriendelijk vuurwerk. Afdwingen doen we momenteel nog niet, ook niet financieel.""Dat vind ik geen geruststellend antwoord. De traditie van het vuurwerk brengt duizenden mensen op de been. Dat heeft ook een maatschappelijke meerwaarde waar rekening moet gehouden worden in subsidiereglement", besloot Jan Laurens.