Blankenberge bijna uit politieke impasse

Redactie KW

‘Waarom de installatie van een nieuwe burgemeester in Blankenberge uitblijft?’ Met die persinvitatie doorbrak Open VLD het stilzwijgen van de afgelopen weken. Op een inderhaast belegde conferentie gaf de partij woensdagmorgen ‘de ware toedracht’ aangaande het burgemeesterschap mee, en het was de kersverse voorzitter die als eerste het woord nam.

“In de aanloop naar de installatievergadering van vrijdag 4 januari bleek dat onze toekomstige N-VA-burgemeester ‘om persoonlijke redenen’ op een later moment de eed bij de gouverneur zou afleggen. Een ongebruikelijk situatie die heel wat wenkbrauwen deed fronsen. Nu, bijna twee weken later, blijft hier heel veel onduidelijkheid rond bestaan, en zo hadden we nog wel maanden met een onstabiel bestuur kunnen blijven zitten”, aldus Mitch De Geest. Want hoewel de aanstaande N-VA-burgemeester Daphné Dumery het bestaan ervan in twijfel trekt, zegt Open VLD bewijzen te hebben dat er wel degelijk twee voordrachtsakten waren. Dat gerucht ging in Blankenberge namelijk al enkele weken rond.

Mist spuiten

“Dumery heeft op sociale media en in de pers meermaals verklaard dat er geen enkel probleem was, dat er van meerdere aktes absoluut geen sprake kon zijn. Hoewel de N-VA in haar campagne volledige transparantie aan de burger beloofde, deinzen ze er dus blijkbaar toch niet voor terug om de bevolking van alles voor te liegen. Verschillende leden van de N-VA-fractie, onder wie ook Dumery zelf, hebben immers wel degelijk een jaar voor de verkiezingen een voordrachtsakte ondertekend voor Ivan De Clerck als burgemeester. De N-VA wou hiermee in het najaar van 2017 een verdere samenwerking met de Open VLD bevestigen, en tekende daarnaast ook nog een beleidsakkoord voor de periode 2018-2024. Hoewel de kiezer duidelijk koos voor een voortzetting van de bestaande meerderheid – samen haalden Open VLD en N-VA immers 16 van de 27 zetels – en dat ook logisch leek aangezien we samen al heel wat hadden gerealiseerd, koos de N-VA-fractie er dus toch voor om de eerder gemaakte afspraken niet te eerbiedigen. Meer nog, ze legde de juridische waarde van de officiële en ondertekende voordrachtsakte gewoon naast zich neer. En aangezien de wetgever duidelijk stelt dat het ondertekenen van meer dan één akte onmiddellijk bestraft wordt met het verlies van mandaat, zat de N-VA met het probleem dat er voor de voordracht van haar eigen kandidaat-burgemeester onvoldoende handtekeningen konden worden verzameld. En zag mevrouw Dumery zich bijgevolg genoodzaakt om mist te spuiten”, klinkt het.

Welzijn van de stad

Open VLD doorbrak naar eigen zeggen dan maar zelf het stilzwijgen omdat de impasse anders nog maanden had kunnen duren. “Om er zeker van te zijn dat ze haar ambt niet zou verliezen, kon Dumery namelijk niet anders dan de installatievergadering af te wachten en te hopen dat onze burgemeester zijn mandaat in de gemeenteraad niet zou opnemen. Wetende dat in het andere geval de stad mogelijks nog enkele maanden in een onzekere situatie zou worden gestort, kozen we met Open VLD dus voor het welzijn van onze stad want het is doordat De Clerck wel spontaan afstand deed van zijn mandaat, dat er nu witte rook is voor Dumery. Met het advies van Vlaams minister Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, kan ze eindelijk haar eed afleggen”, klinkt het.

Aanstaande burgemeester Daphné Dumery (N-VA) trekt het bestaan van een tweede voordrachtsakte in twijfel. “Ik heb die andere akte zelf nog niet gezien en ga er dus vanuit dat Open VLD dat document gewoon gefabriceerd heeft. De reden dat ik zelf mijn voordrachtsakte als burgemeester pas in gang stak na de installatievergadering, is dat ik mezelf er eerst van wilde verzekeren dat er van een administratief probleem geen sprake kon zijn. Open VLD bedreigde me immers al sinds de avond van de verkiezing dat ze me zouden pakken op het leveren van een dubbele handtekening, en om van een burgemeestersvoordracht te kunnen spreken, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Eén daarvan is dat degene die voorgedragen wordt, aangesteld is als gemeenteraadslid. Ik heb ook zelf in het belang van mijn stad gehandeld door de interne keuken te verzwijgen. Om dan op de valreep – vlak voor mijn eedaflegging – een persconferentie te organiseren… Dit bewijst opnieuw dat Open VLD enkel eigenbelang voor ogen heeft.”

Postjes

Die interne keuken, de persoonlijke redenen waarover ze het had, gingen volgens Dumery zover als fysieke bedreigingen. “Daarom juist heb ik er dus bewust voor gekozen om eerst de gemeenteraad en het schepencollege te installeren en pas daarna mijn eigen voordrachtsakte in gang te steken. Hierdoor kon ook de stad verder normaal bestuurd worden; Ivan (De Clerck, red.) was overigens helemaal niet verplicht om in zijn functie aan te blijven.” Dat de N-VA door met Open VLD te breken haar verbintenis niet nakwam, had haar coalitiepartner volgens Dumery louter aan zichzelf te danken.

“Bij de coalitiewissel in 2014, hadden we wel degelijk ook de intentie om met Open VLD voort te doen. Als je trouwt, is dat normaal gezien voor het leven. Maar Open VLD is de partner die het verknalde, en stevende daardoor dus zelf op een echtscheiding af. Door interne twisten en afrekeningen binnen hun partij, was het voor ons echt onmogelijk geworden om samen nog op een degelijke manier verder te blijven besturen, vooral omdat VLD als coalitiepartner ook helemaal niet de intentie had om te besturen in functie van de Blankenbergenaar. Bij hen draaide het enkel nog rond de eigen postjes.” De eedaflegging is nu volgens Dumery wel voor elk moment. “Gisteravond heb ik bericht gekregen dat de brief naar de gouverneur vertrokken is. Ik verwacht dus ieder moment te worden opgeroepen.”

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.