Bezwaarschrift tegen parkeerplaatsen bij park Defever in Gistel

Beeld van de opening van het Egide Defeverpark, in de zomer van 2021. © a-Peter Maenhoudt
Redactie KW

Nadat Groen al in de gemeenteraad gekant was tegen de plannen van parkeerplaatsen bij het nieuwe stadspark, heeft de oppositiepartij nu ook daadwerkelijk een bezwaarschrift ingediend. “We stellen ons vragen bij de noodzaak”, klinkt het. Burgemeester Defreyne is het volstrekt oneens met die zet.

De plannen zijn genoegzaam bekend. Het stadsbestuur wil het voormalige villadomein Sophoras in het stadscentrum omvormen tot een openbaar park met verschillende functies. Algemeen worden de plannen positief onthaald, al ziet oppositiepartij wel een pijnpunt.

“Stap achteruit”

Tijdens de gemeenteraad van mei uitte plaatsvervangend raadslid Andy Versyck al zijn bezorgdheden omtrent de parking aan de rand van het Dokter Egide Defeverpark, in de Ellestraat. “Het stadsbestuur plant er een parking met een in -en uitrit tegenover het Sint-Godelievecollege en zal plaats hebben aan twaalf auto’s”, opent raadslid Kimberly Maenhoudt.

“Onze bezorgdheden werden door de meerderheid echter van tafel geveegd. We blijven bezorgd om de situatie en zetten dus verdere stappen. Als burger kan je bezwaar indienen tegen een omgevingsvergunning en dat is ook wat ik gedaan heb”, zegt Maenhoudt.

“We stellen ons vragen bij de noodzaak van de parking. Zo is er geen onderzoek gedaan naar de huidige noden. In het dossier werd een mobiliteitsstudie toegevoegd van 2010, wat toch gedateerd is. Daarnaast is de locatie, tegenover de school, een verkeerde keuze. Qua verkeersveiligheid zetten we opnieuw een grote stap achteruit, terwijl dit nochtans een speerpunt hoort te zijn. We roepen inwoners die dezelfde bezorgdheden hebben op om ook bezwaar in te dienen via mij of de stadsdienst Omgeving vóór het verstrijken van de deadline op zondag 10 juli.”

“Onterecht”

Burgemeester Gauthier Defreyne is niet opgezet met de actie van Groen. “Misschien moet Groen toch eens het Ruimtelijk Uitvoeringsplan lezen, want daarin staat duidelijk dat er tussen de voormalige villa en de straat parkeerplaatsen kunnen komen”, begint burgemeester Gauthier Defreyne.

“Kijk, er zijn tal van pistes onderzocht. Extra parkeerplaatsen in de Warandestraat kregen door de Vlaamse cel Erfgoed geen goedkeuring omdat het een beschermd dorpsgezicht betreft. De beste plaats om deze parkeerplaatsen te voorzien, is dus langs de Ellestraat nabij de bestaande bebouwing, net zoals het RUP voorziet. We kregen van de ontwerpers zelfs voorstellen om tot dertig parkeerplaatsen te voorzien, maar zo ver gaan we niet. Toch moet je tegemoet komen aan de toegankelijkheid van iedereen, ook oudere inwoners en personen met een beperking. Zij kunnen niet altijd van overal met de fiets of te voet komen. En als er eens een evenementje in het park zal plaatsvinden, zullen die twaalf plaatsen echt wel van pas komen. Het Agentschap Wegen & Verkeer, beheerder van de Ellestraat, gaf in de voorbespreking alvast positief advies. Door de zet van Groen dreigt dit project van algemeen belang vertraging op te lopen.” (TVA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.