Bart Tommelein: “Geen huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel”

Redactie KW

De staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee ziet het idee van de Dienst Vreemdelingenzaken niet zitten.

DVZ wil dat de politie zonder toestemming en zonder tussenkomst van een rechter een woning kan betreden. Als staatssecretaris voor Privacy herinnert Bart Tommelein aan het principe van onschendbaarheid van de woning, ingeschreven in artikel 15 van de Grondwet: “De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.”

Geen uitholling van grondwettelijk recht

De politiediensten kunnen vandaag een woning enkel betreden mits een huiszoekingsbevel van de rechter, zoals ingeschreven in het gerechtelijk wetboek. En voor Tommelein blijft dat best ook zo: “Uitzonderingen voorzien betekent de deur openzetten voor andere vormen van huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel (bijvoorbeeld bij inbraakalarm, domiciliefraude,…). Als liberaal kan ik het voorstel van DVZ daarom absoluut niet steunen. Open Vld wil geen uitholling van dit grondwettelijk recht”.

(Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.