Ardooise OCMW-voorzitter mag even burgemeester zijn

Afscheidnemend OCMW-voorzitter mocht de honneurs waarnemen in plaats van burgemeester Callens. Hier zien we geflankeerd van schepenen Chantal Vande Vyvere, Krist Soenens, secretaris Dominiek Pillaert en schepenen Véronique Buyck en Kathleen Verhelle. (Foto EH)
Bert Vanden Berghe

OCMW-voorzitter Marleen Lepla verving tijdens de gemeenteraad een afwezige burgemeester Karlos Callens. Ze kreeg meteen bekende materie op haar bord.

Omdat burgemeester Karlos Callens (Groep 82) verstek moest geven wegens ziekte, werd de gemeenteraad geleid door OCMW-voorzitter Marleen Lepla (Groep 82), die het langst actief is in de raad.

Naast een vlot afgewerkte raad, merkte Kimara Goethals (SamenPlus) in de variaronde op dat de OCMW-medewerkers vragen stelden bij de inrichting van hun toekomstig bureau. Als ze volgend jaar binnen de gemeentewerking worden opgenomen, krijgen ze hoogstwaarschijnlijk een onderdak in de lokalen waar vandaag de politie gezeteld is. “Er is sprake van een landschapsbureau. Is dat wel opportuun als er gevoelige materie besproken wordt?”, aldus Kimara. OCMW-voorzitter Marleen Lepla reageerde ietwat misnoegd, omdat zij naar eigen zeggen niet rechtstreeks werd aangesproken door de medewerkers. “De beslissing van de inrichting ligt bovendien bij de gemeente zelf. En in andere gemeenten werkt dat systeem perfect. Bovendien zijn er aparte spreekplaatsen voorzien, waardoor discretie verzekerd is. Mocht dat nodig zijn, overigens, want niet elk dossier bij ons is gevoelige materie.”

Steven Demeulenaere (SamenPlus) merkte op dat het de OCMW-medewerkers hoog zat dat er geen inspraak was bij de inrichting, maar de voorzitster bleef bij haar standpunt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.