Alveringem plant heel wat restauratiewerken en forse stijging van personeelskost

Het gemeentebestuur realiseerde de voorbije legislaturen op het hele grondgebied heel wat, maar toch wordt 2021 opnieuw een druk jaar vol plannen en realisaties. De vele investeringen zullen Alveringem wel een smak geld kosten. Wij brengen een overzicht van wat er volgend jaar in welke deelgemeente nu al op de planning staat.

We zien algemeen directeur Wouter Accou, burgemeester Liefooghe en de schepenen Karolien Avonture, Johan Albrecht, Sylvie Thieren en Jacques Blanckaert.©Anne Bovyn AB
We zien algemeen directeur Wouter Accou, burgemeester Liefooghe en de schepenen Karolien Avonture, Johan Albrecht, Sylvie Thieren en Jacques Blanckaert.©Anne Bovyn AB

We starten in de hoofdgemeente. In het gemeentehuis en de gemeenteschool worden de verwarmingsketels vervangen door toestellen die een pak energiezuiniger zijn. Het OCMW zal de woning naast gemeenteschool Spelenderwijs grondig renoveren en voorziet daarvoor een bedrag van 100.000 euro. Eenmaal in orde zal ze omwille van de centrale ligging dienst doen als noodwoning voor burgers die tijdelijk op straat staan. De Vlaamse regering steunt de renovatie met 52.750 euro. In de loop van 2021 zal vermoedelijk ook de versleten loods op de site Vanlandschoote in de Oude Fortemstraat tegen de grond gaan, waarna er een nieuwe uit de grond zal rijzen. De gemeente heeft de loods nodig om materiaal in te zetten.

In de tweede helft van het jaar krijgt de Kaatsspelstraat een facelift. Rioleringen, voetpaden en bovendek worden vernieuwd.

Gemeentehuis

Restauratiewerken aan het gemeentehuis Hof van Wyckhuize staan ook op de planning. In de nieuwbouw is het schrijnwerk rot en worden kort na nieuwjaar alle ramen vernieuwd. Het oudste en geklasseerde deel van Wyckhuize wordt ook aangepakt omwille van vochtinsijpeling en omdat de ramen niet winddicht zijn. Er wordt hervoegd, de dakbedekking wordt waterdicht gemaakt en aan de binnenkant van alle ramen worden achterzetramen gemonteerd. Onroerend Erfgoed zal tussenkomen in een deel van de kostprijs. Als dat allemaal achter de rug is, kan het interieur ook een nieuw laagje verf gebruiken.

Op naar de deelgemeenten dan. In Beveren start vanaf 4 januari de heraanleg van het marktplein. In Leisele begint de aannemer op 1 maart met de restauratie van de Stalijzermolen, een dossier dat de gemeente 270.000 euro kost. En nog voor Leisele wordt in 2021 het dossier opgestart voor de aanleg van een fietspad tussen de Beverenstraat en ‘Klein Leisele’. Het Fietsfonds van de provincie zal de realisatie integraal betalen, enkel de vergoeding voor de inname van de noodzakelijke private gronden en de kost voor het verplaatsen van nutsleidingen is voor Alveringemse rekening.

In Stavele worden jeugdhuis Siné Nominé en het aanpalende voormalige schoolhuis intensief gerenoveerd ten behoeve van de jongeren die er wonen. Verwacht mag worden dat in de loop van de maand februari alle aannemers gekend zijn. Alveringem heeft 345.000 euro aan de kant staan voor deze werken en haalde 30 procent Leadersubsidie binnen. Wat Gijverinkhove betreft: nu de gemeente het voormalig schoolhuis met gemeenschapszaal heeft aangekocht – een pand waarvan de voorgevel in een schamele staat verkeert – dringen zich ook hier renovatiewerken op. Concrete plannen hiervoor zijn er wel nog niet.

Aangaande wegenonderhoud – ook ieder jaar een dure zaak – plant de gemeente om slechte stukken beton te vervangen in de Lampernissesteenweg, de Izenbergestraat tussen de Nieuwe Herberg en Izenberge, in de Beverenstraat, Groenestraat, de Eversamstraat en op het kruispunt Lostraat-Beverenstraat. De Handstraat in Stavele, de Casselstraat en Hoge Seine in Beveren en de hoek Noord-Ossenaarstraat, Groenedreef en Steendamstraat in Alveringem worden integraal vernieuwd.

Extra stafmedewerker

Cijfermatig leert de begroting 2021 ons dat de exploitatie-uitgaven van de gemeente vanaf 2021 flink stijgen met maar liefst 380.000 euro per jaar. Grootste reden is de stijgende personeelskost. De gemeente besliste om een extra stafmedewerker aan te werven om het takenpakket van algemeen directeur Wouter Accou te verlichten. De tweede verklaring is de tweede pensioenpijler die de contractuele medewerkers van gemeente en OCMW van een hoger pensioen moet voorzien. “Deze forse stijging van onze personeelskost weegt zwaar door. Maar uiteindelijk komt alles wel ten goede van mensen”, reageert burgemeester Liefooghe. (AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.