Na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen haalden noch de huidige meerderheid van CD&V, noch de nieuwe lijst NieuwPittemEgem, in percentage, een volledige meerderheid. Ze hielden elkaar nagenoeg in evenwicht: CD&V behaalde 47,8% van de stemmen, NPE 45,8%. De lijst 8740Anders behaalde 6,4%.

Dit minimale overwicht leverde de CD&V uiteindelijk nipt één zetel meer, namelijk "9 zetels" en NPE "8 zetels". Echter, naar onze mening kon geen van beide partijen achteraf zeggen dat een 'meerderheid' van de Pittemse kiezers voor de één of de andere partij heeft gestemd. Meer dan de helft van de kiezers heeft immers niet voor CD&V, dat 15% van zijn kiezers verloor, gestemd.

Wij, als NieuwPittemEgem zullen echter niet laten om ons constructief op te stellen

Nu, de zetelverdeling is wat ze is en bovendien eigen aan ons kiessysteem. Dit respecteren wij dus ook. Natuurlijk waren we ons als NieuwPittemEgem direct bewust dat besturen met slechts 1 zetel op overschot geen gemakkelijke zaak zou zijn. Zes jaar is een lange periode, ieder gemeenteraadslid van de meerderheid moet altijd aanwezig zijn op elke gemeenteraad, iedereen moet tevreden worden gehouden. Het verbaasde ons dan ook dat de huidige CD&V meerderheid ons de hand niet heeft gereikt om samen het bestuur van onze gemeente uit te maken. Dit zou pas democratie zijn en luisteren naar de stem van de burger in Pittem en Egem.

Ons werd laatst verteld, het is toch 50/50 na de verkiezingen. Nee, dat is het niet. CD&V gaat opnieuw de touwtjes in handen nemen en alle schepenposten invullen. Zij nemen terug alle macht in handen. Dit is, laat ons eerlijk wezen, heel zeker hun goed recht. Is het verstandig en toont het respect voor de keuze van de kiezer op 14 oktober 2018? Nee, heel zeker niet! Ze nemen een risico en we willen dat iedereen zich hiervan bewust is.

Wij, als NieuwPittemEgem zullen echter niet laten om ons constructief op te stellen. Daarom ook dat we een lijst met voor ons belangrijke programmapunten, waar we ook mee naar de kiezer zijn geweest, zullen overhandigen aan de huidige CD&V meerderheid.

Natuurlijk waren we ons als NieuwPittemEgem direct bewust dat besturen met slechts 1 zetel op overschot geen gemakkelijke zaak zou zijn

We hopen dat zij die punten mee opnemen in hun beleid en bieden aan om onze medewerking te verlenen. Wij zijn bereid tot praten en overleg. De samenwerking die we aanbieden komt er echter niet 'zomaar', we bieden ze ten eerste aan omdat we vinden dat de kiezer gehoord moeten worden, we bieden ze aan omdat we de mensen die voor onze lijst hebben gestemd, dat gedaan hebben uit weloverwogen overtuiging, voor een sterke lijst en een programma met inhoud. Bovendien vinden wij, "voor wat, hoort wat", ieder verstandig mens kan dit beamen.

We kijken dus uit naar het huidige en toekomstige bestuur, hoe ze de komende 6 jaar onze gemeente willen besturen. Met een positief verhaal van samenwerking, of net niet en hierbij de duidelijke boodschap van een groot deel van de Pittemse en Egemse kiezers negerend. Aan hen de keuze.

Na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen haalden noch de huidige meerderheid van CD&V, noch de nieuwe lijst NieuwPittemEgem, in percentage, een volledige meerderheid. Ze hielden elkaar nagenoeg in evenwicht: CD&V behaalde 47,8% van de stemmen, NPE 45,8%. De lijst 8740Anders behaalde 6,4%.Dit minimale overwicht leverde de CD&V uiteindelijk nipt één zetel meer, namelijk "9 zetels" en NPE "8 zetels". Echter, naar onze mening kon geen van beide partijen achteraf zeggen dat een 'meerderheid' van de Pittemse kiezers voor de één of de andere partij heeft gestemd. Meer dan de helft van de kiezers heeft immers niet voor CD&V, dat 15% van zijn kiezers verloor, gestemd.Nu, de zetelverdeling is wat ze is en bovendien eigen aan ons kiessysteem. Dit respecteren wij dus ook. Natuurlijk waren we ons als NieuwPittemEgem direct bewust dat besturen met slechts 1 zetel op overschot geen gemakkelijke zaak zou zijn. Zes jaar is een lange periode, ieder gemeenteraadslid van de meerderheid moet altijd aanwezig zijn op elke gemeenteraad, iedereen moet tevreden worden gehouden. Het verbaasde ons dan ook dat de huidige CD&V meerderheid ons de hand niet heeft gereikt om samen het bestuur van onze gemeente uit te maken. Dit zou pas democratie zijn en luisteren naar de stem van de burger in Pittem en Egem.Ons werd laatst verteld, het is toch 50/50 na de verkiezingen. Nee, dat is het niet. CD&V gaat opnieuw de touwtjes in handen nemen en alle schepenposten invullen. Zij nemen terug alle macht in handen. Dit is, laat ons eerlijk wezen, heel zeker hun goed recht. Is het verstandig en toont het respect voor de keuze van de kiezer op 14 oktober 2018? Nee, heel zeker niet! Ze nemen een risico en we willen dat iedereen zich hiervan bewust is.Wij, als NieuwPittemEgem zullen echter niet laten om ons constructief op te stellen. Daarom ook dat we een lijst met voor ons belangrijke programmapunten, waar we ook mee naar de kiezer zijn geweest, zullen overhandigen aan de huidige CD&V meerderheid.We hopen dat zij die punten mee opnemen in hun beleid en bieden aan om onze medewerking te verlenen. Wij zijn bereid tot praten en overleg. De samenwerking die we aanbieden komt er echter niet 'zomaar', we bieden ze ten eerste aan omdat we vinden dat de kiezer gehoord moeten worden, we bieden ze aan omdat we de mensen die voor onze lijst hebben gestemd, dat gedaan hebben uit weloverwogen overtuiging, voor een sterke lijst en een programma met inhoud. Bovendien vinden wij, "voor wat, hoort wat", ieder verstandig mens kan dit beamen.We kijken dus uit naar het huidige en toekomstige bestuur, hoe ze de komende 6 jaar onze gemeente willen besturen. Met een positief verhaal van samenwerking, of net niet en hierbij de duidelijke boodschap van een groot deel van de Pittemse en Egemse kiezers negerend. Aan hen de keuze.