Politici wezen massaal naar Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck die zou, moest ik het willen geloven, zowat integraal schuldig zijn aan al waar het op het Vlaamse platteland aan ontbeert. Anno 2019 staat de bouwmeester in het oog van een storm en krijgt alle zonden van Israël op zijn rug geladen. Onterecht volgens mij: waar de politiek faalde, proberen ze de schuld in de schoenen van iemand met visie, met een open mening te schuiven. Mijn rechtvaardigheidsorgaan slaat dan op alarm en we tikken dan maar ons gedacht uit.

Maar wat is eigenlijk die Mobiscore?

Men schreef er horendol over, maar vergat meestal wel te vertellen wat het nu wel was, vandaar hier eens in een paar zinnen. Een mens moet weten wat de kern van een debat is om er een oordeel te kunnen over vergen, denk ik. Die Mobiscore is een berekening van: hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Die score helpt je eigen huis te beoordelen op vlak van ligging inzake mobiliteit, milieudruk, duurzaamheid, ... en helpt je in je -eventuele- zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats.

Met die Mobiscore kun je volgens de Vlaamse overheid en dus onder de vlag van de uittredende Vlaamse Regering, wat meer is dan de bouwmeester, bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen - vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets... Tot zover de theorie.

Waarom dan die heisa vanuit de politiek als die het mee besliste?

Ik ben nogal fan van de visie van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Hij durft het aan om het debat over de toekomst van onze open ruimte, van natuur, landschap en mobiliteit scherp te stellen. Van Broeck zegt volgens mij veel zinnige dingen en vaak zaken die ik ook al schreef of zo graag al geschreven had. Hij durft ook de vinger op de wonde leggen en politici en burgers in de spiegel laten kijken. Chapeau daarvoor!

Hoe dan ook is hij net als niemand van ons onfeilbaar. Wie geen fouten maakt leeft niet en zo vond ik ook de bouwmeester zijn communicatie rond de fiscale maatregelen tegen wie kiest voor het platteland simpelweg dom. Plattelanders zijn een partner in een strijd voor het behoud van open ruimte en duurzaamheid en je maakt geen vijanden van wat in de feiten bondgenoten zouden moeten zijn. Net als iedereen leert de bouwmeester hier best uit.

Waar de politiek faalde, proberen ze de schuld in de schoenen van iemand met visie, met een open mening te schuiven

In de politieke reacties las ik veel onzin, maar ook een pak waardevols. Zo vond ik de standpunten van onder meer Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid (sp.a) en Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V), die een stevig pleidooi hielden voor meer steun voor het platteland en degelijk openbaar vervoer, behoorlijk goed en had ik iets van: eindelijk komt er actie. Eindelijk gaat men recht staan tegen de schandalige afbouw van het openbaar vervoer op het platteland en tegen de wansmakelijke verhouding tussen de inzet van overheidsmiddelen in pakweg metropool Antwerpen en een plattelandsgebied als de Westhoek.

Temeer om dat juist niet mensen als de Vlaamse bouwmeester het openbaar vervoer in deze laatste regio op een schandalige manier hebben laten afbouwen, overheidsdiensten daar gesloten en middelen voor natuur, kleine dorpen, landschap en zelfs prachtige structureren als de Regionale Landschappen op de helling zetten... Neen, onzin en nog maar eens een voorbeeld van een historische zondebok zoeken, in dit geval de bouwmeester. Het is de regering die het beleid maakt. Het zijn de zittende ministers die politiek verantwoordelijk zijn voor de afbouw, voor de kaakslag op ons (West-Vlaams) platteland.

Niemand anders dan het nieuwe parlement en de nieuwe Vlaamse Regering is dan ook meer in de mogelijkheid om alles te keren. Het zal nodig zijn want de jongste jaren werd ons Vlaams platteland, werden de inwoners van al die kleine dorpen schabouwelijk in de steek gelaten. Na alle heisa rond de Mobiscore kan geen enkele politicus meer zeggen dat het probleem de bouwmeester is en niet het beleid, niet de politiek. Men reageerde op de boodschapper, maar zoals altijd is dat geen oplossing voor de echte problemen. Normaal leert de geschiedenis ons lessen...

Politici wezen massaal naar Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck die zou, moest ik het willen geloven, zowat integraal schuldig zijn aan al waar het op het Vlaamse platteland aan ontbeert. Anno 2019 staat de bouwmeester in het oog van een storm en krijgt alle zonden van Israël op zijn rug geladen. Onterecht volgens mij: waar de politiek faalde, proberen ze de schuld in de schoenen van iemand met visie, met een open mening te schuiven. Mijn rechtvaardigheidsorgaan slaat dan op alarm en we tikken dan maar ons gedacht uit.Men schreef er horendol over, maar vergat meestal wel te vertellen wat het nu wel was, vandaar hier eens in een paar zinnen. Een mens moet weten wat de kern van een debat is om er een oordeel te kunnen over vergen, denk ik. Die Mobiscore is een berekening van: hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet van je huis of nieuwe thuis naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Die score helpt je eigen huis te beoordelen op vlak van ligging inzake mobiliteit, milieudruk, duurzaamheid, ... en helpt je in je -eventuele- zoektocht naar een nieuwe, duurzaam gelegen woning. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats.Met die Mobiscore kun je volgens de Vlaamse overheid en dus onder de vlag van de uittredende Vlaamse Regering, wat meer is dan de bouwmeester, bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen - vlak bij voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets... Tot zover de theorie.Ik ben nogal fan van de visie van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Hij durft het aan om het debat over de toekomst van onze open ruimte, van natuur, landschap en mobiliteit scherp te stellen. Van Broeck zegt volgens mij veel zinnige dingen en vaak zaken die ik ook al schreef of zo graag al geschreven had. Hij durft ook de vinger op de wonde leggen en politici en burgers in de spiegel laten kijken. Chapeau daarvoor!Hoe dan ook is hij net als niemand van ons onfeilbaar. Wie geen fouten maakt leeft niet en zo vond ik ook de bouwmeester zijn communicatie rond de fiscale maatregelen tegen wie kiest voor het platteland simpelweg dom. Plattelanders zijn een partner in een strijd voor het behoud van open ruimte en duurzaamheid en je maakt geen vijanden van wat in de feiten bondgenoten zouden moeten zijn. Net als iedereen leert de bouwmeester hier best uit.In de politieke reacties las ik veel onzin, maar ook een pak waardevols. Zo vond ik de standpunten van onder meer Annick Lambrecht, Vlaams parlementslid (sp.a) en Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V), die een stevig pleidooi hielden voor meer steun voor het platteland en degelijk openbaar vervoer, behoorlijk goed en had ik iets van: eindelijk komt er actie. Eindelijk gaat men recht staan tegen de schandalige afbouw van het openbaar vervoer op het platteland en tegen de wansmakelijke verhouding tussen de inzet van overheidsmiddelen in pakweg metropool Antwerpen en een plattelandsgebied als de Westhoek.Temeer om dat juist niet mensen als de Vlaamse bouwmeester het openbaar vervoer in deze laatste regio op een schandalige manier hebben laten afbouwen, overheidsdiensten daar gesloten en middelen voor natuur, kleine dorpen, landschap en zelfs prachtige structureren als de Regionale Landschappen op de helling zetten... Neen, onzin en nog maar eens een voorbeeld van een historische zondebok zoeken, in dit geval de bouwmeester. Het is de regering die het beleid maakt. Het zijn de zittende ministers die politiek verantwoordelijk zijn voor de afbouw, voor de kaakslag op ons (West-Vlaams) platteland.Niemand anders dan het nieuwe parlement en de nieuwe Vlaamse Regering is dan ook meer in de mogelijkheid om alles te keren. Het zal nodig zijn want de jongste jaren werd ons Vlaams platteland, werden de inwoners van al die kleine dorpen schabouwelijk in de steek gelaten. Na alle heisa rond de Mobiscore kan geen enkele politicus meer zeggen dat het probleem de bouwmeester is en niet het beleid, niet de politiek. Men reageerde op de boodschapper, maar zoals altijd is dat geen oplossing voor de echte problemen. Normaal leert de geschiedenis ons lessen...