Bijkomend onderzoek in aanslepende juridische zaak tussen verkeersslachtoffer uit Knokke-Heist en verzekeringsmaatschappij

Patricia Vantorre eist 1 miljoen euro schadevergoeding voor de letsels die ze opliep door een zwaar verkeersongeval, maar de rechter kende haar in eerste aanleg slechts 124.000 euro toe.

Op 14 juli 2009 werd Patricia Vantorre in de buurt van haar woning in de Westkappellestraat in Heist gegrepen door een wagen. De 54-jarige kleuterjuf liep daarbij zware letsels op, waaronder een hersenschudding, een whiplash en een schedelbasisbloeding. Haar geur- en smaakzin verdwenen, maar na een week in het ziekenhuis mocht ze thuis verder revalideren. Daar begon ze later ook met andere aandoeningen te kampen, zoals een blijvend hersenletsel en geheugen-, evenwicht- en concentratiestoornissen. Op den duur raakte ze ook aan een rolstoel gekluisterd.

De 85-jarige bestuurder die het ongeval van Patricia veroorzaakte, werd in 2010 veroordeeld tot een maand rijverbod en een geldboete. Zijn verzekeraar werd veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding, maar hoe groot dat bedrag precies moet zijn, leidde tot een bitsige juridische strijd.

Volgens de verzekeringsmaatschappij is het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de latere aandoeningen echter niet bewezen. Hoewel de totale schade zou oplopen tot 1 miljoen euro, kende de rechter haar in eerste aanleg slechts 124.000 euro schadevergoeding toe. Hij verwees daarbij naar het verslag van de gerechtsdeskundige dat stelt dat Vantorre slechts voor 7 procent blijvend invalide is en dat er geen oorzakelijk verband kan worden gelegd tussen het ongeval en de complicaties die later bij Vantorre optraden. Nog volgens dat verslag zou Patricia zelfs een aantal aandoeningen faken. Vantorre en haar man Stefaan Proost namen hier geen genoegen mee en gingen in beroep.

Ze is gereduceerd tot een wrak, verplaatst zich in een rolstoel en heeft permanent hulp nodig

De zaak werd eind september opnieuw behandeld. De advocaat van Vantorre noemde het verslag van de gerechtsdeskundige toen een regelrechte aanfluiting. “Hij stelt dat ze helemaal niet arbeidsongeschikt is en geen hulp nodig heeft van derden”, stelde advocaat Jan Van Peteghem. “Maar het tegendeel is waar. Dat mijn cliënte komedie zou spelen, is totaal absurd. Haar toestand is de voorbije jaren nog verslechterd. Ze is gereduceerd tot een wrak, verplaatst zich in een rolstoel en heeft permanent hulp nodig. Ik hoop dat de rechtbank grondig de verslagen bekijkt van haar behandelende artsen en de professoren die haar onderzochten. Die tonen duidelijk aan dat ze zeker voor 90 procent blijvend invalide en 100 procent blijvend arbeidsongeschikt is.”

Volgens de advocate van de verzekeringsmaatschappij is er geen reden om aan de integriteit van de deskundige te twijfelen. Om klaarheid te scheppen in de zaak stelde Luc Vanparys, de advocaat van de mutualiteit, voor om een volledig nieuwe expertise uit te laten voeren. De rechter ging vandaag in op dat verzoek en stelde de zaak uit naar 2 mei volgend jaar. De rechter stelde een deskundige aan om de letsels van Vantorre opnieuw te onderzoeken, in het bijzonder in de periode na het expertiseverslag van 30 oktober 2013. De rechter wil ook zicht krijgen op het genezingsproces.

(AFr)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.