Tegelijk werd ook de nieuwe speelplaats door leerlingen ingelopen. Die is in feite een outdooruitbreiding van de aangrenzende sporthal van het college. De investering voor de nieuwbouw bedraagt 4...

Tegelijk werd ook de nieuwe speelplaats door leerlingen ingelopen. Die is in feite een outdooruitbreiding van de aangrenzende sporthal van het college. De investering voor de nieuwbouw bedraagt 4,3 miljoen euro, waarvan 3 miljoen euro Vlaamse subsidies. Voor de speelplaats was er 750.000 euro nodig, waarvan 300.000 euro toelage van Vlaanderen. Directeur Jean Marie Noreillie, die met zijn collega's van het directieteam de minister verwelkomde, verduidelijkte dat het nieuwe gebouw van klaslokalen en ruimtes voor ondersteunende diensten in mei 2019 af is.Beide projecten - speelplaats en nieuwbouw - maken deel uit van een grondige vernieuwing en uitbreiding van de infrastructuur van het Heilig Hart. Eerst kwamen er in 2014 specialisatieklassen waarvoor 700.000 euro nodig was. En daarna waren er werken nodig voor het verwijderen van asbest. Dat kostte 72.000 euro. Vervolgens werd de sporthal aangepakt zodat ook lokale verenigingen er gebruik van kunnen maken.(DJW)