Provincie komt de kamsalamander te hulp in Ieper

De West-Vlaamse provincieraad heeft beslist om een stukje grond van 0,5 hectare aan te kopen dat grenst aan het provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke. De aankoop moet de kamsalamander beter beschermen.

“De weide aan de Kasteelhoekstraat in Zillebeke paalt aan het provinciedomein en ligt langs het provinciaal wandelnetwerk van Westtoer anderzijds”, klinkt het bij de Provincie. “Het perceel ligt volgens het gewestplan in natuurgebied, en daarnaast ook in Vlaams ecologisch netwerk en Europees habitatrichtlijngebied. De weide grenst aan het natuurreservaat van Natuurpunt ‘de Katteputten’.”

“Huidige vindplaatsen verbeteren”

Met de uitbreiding wil de Provincie de kamsalamander helpen. “In en rond het provinciedomein van de Palingbeek bevindt zich één van de grootste populaties in West-Vlaanderen. Daarom doet de Provincie heel wat inspanningen om geschikte poelen en landbiotoop aan te leggen en te behouden.”

De kamsalamander is de grootste inheemse salamander. Hij komt in landschappen voor met veel oude kleine landschapselementen. De combinatie van heldere poelen, oud grasland en hagen of bos in de directe omgeving is belangrijk. De kamsalamander heeft het moeilijk door biotoopverlies en geniet daarom een streng Europees beschermingsstatuut. West-Vlaanderen heeft naar Vlaamse normen nog een behoorlijk aantal vindplaatsen, vooral in de duinen en de zandleemstreek. De hoofddoelstelling van dit soortactieplan is om verdere achteruitgang tegen te gaan tegen 2021, door het verbeteren van zo veel mogelijk huidige vindplaatsen, aldus de Provincie.

(CMW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.