Pittemse gemeenteraad geeft groen licht aan hemelwater- en droogteplan

© (Foto JG)
Redactie KW

Tijdens de Pittemse gemeenteraad van dinsdagavond 7 juni diende de raad zich uit te spreken over het gemeentelijk hemelwater- en droogteplan. Oppositiepartij NieuwPittemEgem had weliswaar enige kanttekeningen, maar keurde toch mee het plan goed.

Waterbeheersing is in Pittem al een hele tijd een belangrijk item en daarom is het goedgekeurde gemeentelijk hemelwater- en droogteplan een belangrijk werkmiddel om toekomstige problemen qua wateroverlast en droogte te voorkomen. Voorafgaand aan de raadszitting gaven Hannes Libeer en Koen Demeester van Fluvius, dat het plan in samenwerking met de gemeente opmaakte, tekst een uitleg bij het plan, dat in drie fasen werd opgesteld. In een eerste fase werden, samen met de gemeente, de provincie, de Vlaamse Milieumaatschappij en de dienst Waterwegen, de problemen en knelpunten bekeken. De bevindingen werden doorgegeven aan de instanties los van de gemeente die met het waterprobleem te maken kunnen hebben en aan de Gecoro en de Milieuraad.

In een tweede fase werd een visie rond de diverse punten ontwikkeld en werd alles opgedeeld in een aantal thema’s zoals wateroverlast, erosie, droogte en verharding. Op basis hiervan werden algemene richtlijnen uitgewerkt. Zo dient hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse gehouden te worden en moet afstroom vermeden worden. Zoniet moet het water hergebruikt worden. Er moet ook gelet worden op voldoende infiltratie, er moet gebufferd worden en vertraagd afgevoerd worden. In een laatste fase van het plan werden dan actiepunten voor de toekomst opgesteld, die enerzijds betrekking hebben op de gehele gemeente. Anderzijds werden een hele reeks punten opgesteld voor specifieke plaatsen of knelpunten op het Pittemse grondgebied.

Onbegrip

Eén van de specifieke dossiers is dat van de nieuwe verkaveling Plaatsmolenweg. Hierbij had oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) toch wel enige bemerkingen. “Volgens het plan moet zoveel mogelijk ingezet worden op infiltratie en buffering van het hemelwater. We constateren echter dat deze regels hier zeker niet toegepast worden, wat we niet begrijpen. Alle wegen, paden en parkeerstroken worden immers voorzien in beton en betonklinkers, waardoor het water niet kan infiltreren, maar via de regenwateraflopen wegstroomt. Waarom zondigen tegen de nieuwe regels ?”

Schepen Chris Marreel (CD&V) gaf antwoord. “Het is zo dat de parkeerstroken in klinkers zijn, zodat het water wel degelijk kan infiltreren. Deze hellen ook af naar de groenzones, zodat het water hier kan infiltreren. Er worden ook geen verharde voetpaden aangelegd, waardoor meer groenzone voorzien is. We hebben hier ook een buffercapaciteit voorzien die viermaal het wettelijk voorgeschreven volume is, zodat ook op dat vlak problemen kunnen voorkomen worden.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier