Noordzee is minder ziek, maar zeker niet gezond

De conclusies worden nu meegenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. © GF
Redactie KW

De toestand van de natuur in de Noordzee is een beetje verbeterd in vergelijking met enkele jaren geleden, maar nog steeds zorgwekkend. Dat blijkt uit een rapport van het BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voor de nieuwe kaderrichtlijn onderzochten de partners verschillende aspecten van de ecologische staat van de zee. Zo werd onder meer de verontreiniging, de verstoring van de zeebodem en de mariene biodiversiteit onderzocht.

Algemeen genomen vertoont de gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee een licht positieve trend. Op vlak van visbestand heeft de helft van de commerciële vissoorten een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Ook het aantal met olie besmeurde vogels is sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer gebeuren. Het BMM zet daarvoor zelf een vliegtuig in voor luchttoezicht en dat rendeert.

Probleem met de vermesting van het water

Er is echt wel nog een probleem met de vermesting van het water maar verschillende vervuilende stoffen vertonen een dalende trend, al blijft opvolging noodzakelijk, zoals het opvolgen van koper dat opnieuw veel wordt gebruikt in beschermingsverf voor schepen.

Meer dan 90 procent van het afval bestaat uit plastic

Nog een negatief puntje is de verstoring van de zeebodem, vooral door het gebruik van boomkorvisserij waardoor de bodem één tot vier keer per jaar wordt ‘omgeploegd’. De visserij investeerde de voorbije jaren echter fors om de bodem zo weinig mogelijk te verstoren.

Ook afval blijft een pijnpunt. Uit afvalonderzoek in de kustzone kon afgeleid worden dat meer dan 90 procent van het afval uit plastic bestaat. Vooral zeevogels zijn daar de dupe van. Of er ook meer afval op de bodem lag, kon niet vastgesteld worden. Uit het rapport blijkt ook dat verder onderzoek nodig is.

Goede milieutoestand in 2020

Die conclusies worden nu meegenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel van zo’n mariene strategie is om uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ voor alle Europese zeeën te bereiken en onderhouden.

Dat houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen. Voor het Belgische deel van de Noordzee is dat alleszins nog niet geval.

(Belga)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten