Natuurpunt De Bron ijvert voor natuurgerichte reconversie van militaire basis in Koksijde

Luchtmachtbasis in Koksijde © ERIC DELANGHE
Redactie KW

Het Provinciaal Uitvoeringsplan rond de toekomst van 450 ha militaire basis in Koksijde baart Natuurpunt De Bron vzw zorgen. Er zijn volgens hen te weinig garanties dat de doelen die nodig zijn voor een duurzame toekomst daar benut worden.

De Provincieraad buigt zich binnenkort over het voorontwerp Provinciaal Uitvoeringsplan voor de reconversie van de militaire basis in Koksijde. Met dit plan willen de gemeente Koksijde en de provinciale overheid meer dan 450 ha militaire bestemming omzetten naar een gebied waar tegemoet wordt gekomen aan diverse noden van de regio: ruimte voor sportvliegen, recreatie in het hinterland van de kuststrook, landbouw, betaalbaar wonen, werkgelegenheid enz. Dit alles te verweven in ecologisch en landschappelijk waardevol gebied. Natuurpunt De Bron vreest dat binnen het voorgelegde ontwerp historische fouten worden begaan.

“We vrezen dat het huidig voorstel bedroevende effecten zal kennen op de levenskwaliteit in de buurt. Het plan laat evidente kansen liggen voor natuurherstel en -ontwikkeling. We betreuren ook oa dat de effecten van de uitbreiding van de burgerluchthaven niet beter in verband werden gebracht met bijkomende achteruitgang van de Noordduinen of nabijgelegen Vogelrichtlijngebied. Daarnaast werd ook de leefkwaliteit voor de inwoners van Veurne, Koksijde en Oostduinkerke amper in beeld gebracht.”

“Daarenboven wordt de illusie gewekt dat er heel wat landbouwgrond of natuur bijkomt, maar deze groen ingekleurde vlakken zijn reeds bestaande natuur en zelfs reeds beschermd. Hindernissen voor natuur en landbouw worden ook niet opgeruimd: er wordt amper beton of steen verwijderd.”

“We vragen als natuurbeweging heel uitdrukkelijk dat in de verderzetting van het toekomstplan in de volledige site natuur en -ontwikkeling als stedenbouwkundige voorwaarde opgenomen wordt. Duurzame natuur en ontwikkeling moet voor een gebied met zo’n omvang en op deze locatie een echte voorwaarde worden.”

“We willen samen met alle betrokken partijen een positief verhaal schrijven. In dialoog willen we een aantal zaken op de agenda zetten rond de verdere ontwikkeling van het project. Wij willen een toekomstgericht masterplan rond de basis helpen realiseren dat tegemoet kan komen aan de noden van onze volgende generaties bewoners, bezoekers en toeristen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.