Natuurgebied Suikerwater ingewandeld: groene long naast Veurnse Suikerpark en biotoop voor moeras- en watervogels

Het natuurgebied werd donderdag ingewandeld. © MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Donderdagavond wandelde een delegatie van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale), het Veurnse stadsbestuur, Natuurpunt Westkust en Natuurwerkgroep De Kerkuil het 15 hectare grote natuurgebied Suikerwater op de Veurnse Suikerparksite officieel in.

Het Suikerwater is een natuurgebied dat grotendeels is ontstaan uit de decantatiebekkens van de voormalige Suikerfabriek. Het heeft zijn vorm en kwaliteit te danken aan het industriële verleden van de Suikersite en kon spontaan uitgroeien tot een natuurgebied van aanzienlijk formaat. Deze ‘Veurnse Wetlands’ zijn een stuk ongerepte natuur dat overwegend bestaat uit open water, en dat een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied vormt.

Belangrijke klimaatfunctie

Geert Sanders, algemeen directeur WVI: “Bij de opmaak van het Masterplan voor het Suikerpark is er een natuurbeheerplan opgemaakt om dit natuurgebied voor 25 jaar te beheren, met subsidies van het ANB (Agentschap Natuur en Bos). Dit natuurgebied heeft ook een belangrijke klimaatfunctie: het is een natuurlijke waterbuffer waar water lang kan worden vastgehouden om droogteperiodes te overbruggen. Deze collectieve waterbuffering kan 25 miljoen liter water opslaan! Primordiaal is ook dat het Suikerwater een belangrijke broed- en overwinteringsplaats is voor moeras- en watervogels waaronder de kleine karekiet, (bos)rietzanger… WVI heeft enorm geïnvesteerd in het heraanleggen en uitdiepen van de bestaande bekkens en het aanwezige rietmoeras. Met de twee nieuwe fietsverbindingen en brede wandelpaden wordt het Suikerwater ongetwijfeld een walhalla voor fietsers en wandelaars.”

Vogelkijkwanden

“Om kwetsbare zones te beschermen zoals de broed- en overwinteringsplekken voor vogels, om aan te geven waar schapen grazen en welke paden bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers is er duidelijke signalisatie aangebracht. We hebben ook ingezet op meer natuurbeleving, met drie vogelkijkwanden, een vlonderconstructie waar kinderen met een schepnetje het onderwaterleven kunnen gadeslaan, nieuwe zitbanken… En we denken al na over een oeverzwaluwenwand. Alleen al in de natuurinrichting is zo’n 250.000 euro geïnvesteerd.”

Burgemeester Peter Roose: “Tien jaar geleden liepen we al vooruit op de hedendaagse visie met een driedeling van de Suikersite: een woonzone, een bedrijfszone en 15 ha natuurgebied, dat we als ‘erfgoedlandschap’ voor de toekomst willen behouden. Dit project past perfect binnen de Blue Deal, waarmee we de waterschaarste en droogte kunnen bestrijden!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.