Kunstnesten voor zwaluwen werpen vruchten af: aantal broedgevallen met vijftig procent gestegen

© (Foto JD)
Redactie KW

Twee jaar geleden hing Pieter Bekaert met medewerking van de gemeente Wevelgem een dertigtal kunstnesten voor huiszwaluwen op. Dat loont dit jaar. Waar er voor de ingreep 38 broedgevallen geteld werden, zijn er dat nu al 57.

Nesten verwijderd uit onvrede door de uitwerpselen, minder geschikte dakgoten, minder insecten, minder materiaal om nesten te bouwen. De redenen dat het aantal huiszwaluwen afnam zijn legio. In 2020 besloot Pieter Bekaert daar iets aan te doen.

Hij klopte aan bij de gemeente Wevelgem en kon zo via Stadlandschap Leie en Schelde een dertigtal dubbele kunstnesten ophangen in de Gullegemstraat, Kloosterstraat en Menenstraat. Een gebied dat al voor de ingreep zo’n 38 broedgevallen kende. Vorig jaar was het effect niet merkbaar, dit jaar des te meer. “Het is ongelofelijk”, glundert Pieter. “Er zijn nu al 57 – de helft meer – broedgevallen. Ik heb mijn stoel in de tuin al verplaatst om ze te kunnen zien vliegen.”

Wie door een van de bovengenoemde straten een blik naar boven werpt zal er niet naast kunnen kijken. Zwierige zwaluwballetten in de blauwe lucht zorgen voor een vakantiegevoel. Maar het is niet enkel voor de sfeer dat Pieter nesten hing. “Je waant je wel in het Zuiden van Frankrijk, maar de zwaluwen zorgen er ook voor dat er minder muggen en vliegen zijn. Ze leven enkel van zulke insectjes”, legt hij uit.

Uitwerpselen

Positief, al zit er aan de toename ook een minder leuke kant. De uitwerpselen van het elegante gevogelte bevuilt namelijk de gevels en voetpaden. “Maar voor wie dat wil kan er een mestplankje opgehangen worden. Dat werd al bij het begin meegedeeld, al wilden we toen nog afwachten om te zien of de nestjes hun effect zouden hebben.”

Dat hadden ze duidelijk. Al mag het voor Pieter nog iets meer zijn. Hij doet een oproep aan de inwoners van de Gullegemstraat, Kloosterstraat en Menenstraat om kunstnesten op te hangen. “Vooral bij mensen met witte dakgoten, omdat huiszwaluwen daar op afkomen”, klinkt het. De regio is beperkt. “Omdat zwaluwen in kolonies leven. Het heeft voorlopig nog geen zin om verder te gaan, maar dat kan in de toekomst misschien wel.”

Wie een kunstnest wil laten ophangen kan contact opnemen via pieter.bekaert@skynet.be. (JD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.