Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen met een Grootste Bos

© gf
Redactie KW

Kortrijk kreeg vandaag, zaterdag 19 februari, als eerste stad in Vlaanderen een Grootste Bos. En daarmee wordt meteen één van de ambities van het bestuursakkoord ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ waargemaakt: duidelijk inzetten op meer groen en biodiversiteit.

“Het bos- en natuurareaal in Kortrijk is op vandaag erg klein. Daarom is het meer dan ooit onze ambitie om minstens 100 ha extra natuur en bos te realiseren. De Vlasakker is zo één van de projecten waarbij de stad echt wil investeren in meer publiek stadsgroen”, liet Kortrijks schepen van milieu, klimaat en biodiversiteit Bert Herrewyn optekenen.

Kortrijk werd vandaag de eerste stad in Vlaanderen met een Grootste Bos. Het gaat om een initiatief waarbij de stad Kortrijk en ondernemers of verenigingen de handen in elkaar slaan om zo met verenigde krachten meer bos te realiseren.

In dit geval is het Rotary Kortrijk Groeninghe, die zich vol enthousiasme engageerde om samen met haar leden en sympathisanten het hele terrein te bebossen – goed voor zo’n 2000 nieuwe inheemse bomen. Dat gebeurde op de Vlasakker, één van de groengebieden in Hoog-Kortrijk die de stad wil opwaarderen en uitbreiden tot 17 ha.

Mensen verbinden

Ook bij Rotary Kortrijk Groeninghe zijn ze bijzonder enthousiast over de aanplantactie. “Het nieuwe internationale thema van Rotary is de bescherming van het milieu”, zegt Ignace Billiet, Voorzitter van Rotary Kortrijk Groeninghe. “Toen we vorig jaar voor het eerst over Het Grootste Bos in Kortrijk hoorden, moesten we dan ook niet lang nadenken. Nu we hebben dit bos zelf aangeplant, maar laat het duidelijk zijn: voor ons is dit slechts een begin.”

© gf

“We willen echt wel iets doen met ons bos. Dit moet opportuniteiten bieden om mensen erbij te betrekken, ze te connecteren. Het belang daarvan zijn we sinds de coronacrisis allemaal gaan beseffen, en zeker ook bij de Rotary. Dat is ook de reden waarom het bos publiek toegankelijk zal zijn.”

Wat De Warmste Week in Vlaanderen al jaren betekent voor maatschappelijke initiatieven, wil Het Grootste Bos zijn voor de Vlaamse natuur. Het opzet is eenvoudig: tientallen hectare extra bos realiseren in Vlaanderen, en dat samen met de lokale overheden en ondernemers. De Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge gaf begin deze maand al het goede voorbeeld, maar Kortrijk is de eerste centrumstad die met de nodige slagkracht de daad bij het woord voegt en nu ook een Grootste Bos realiseerde.

© gf

Dit initiatief wordt gecoördineerd door Forest Fwd (lees ‘Forest Forward’), het eerste privébedrijf in ons land dat bedrijfsbossen aanlegt, in partnership met Pantarein Publishing en met de steun van ondernemersorganisatie Unizo. Ook titelvoerden burgemeester en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne was vandaag aanwezig op de aanplantactie, net zoals Schepen Bert Herrewyn (milieu, klimaat, biodiversiteit) en tientallen leden en sympathisanten.

Vlasakker

Het Grootste Bos dat in Kortrijk werd aangeplant, is alvast niet zomaar een doorsnee bos. Het gaat om de realisatie van een bijzonder stuk nieuw stadsgroen, de Vlasakker genaamd, gelegen tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, de woonwijk, Tarweveld/Klaverveld, Hogeschool Vives en de Kulak-universiteit. Opzet van de stad: investeren in meer publiek groen. Concreet wil de stad dit groengebied in Hoog-Kortrijk opwaarderen en uitbreiden tot 17 ha, inclusief de akkers ten zuiden van de Klaverstraat en Tarweveld.

© gf

Vlasakker wordt zo uitgebouwd tot een volwaardig stuk stadsgroen waar natuurontwikkeling, ontmoeting en beleving hand in hand gaan. Daarnaast wordt ook gezocht naar een betere verbinding met de omgeving, die vooral gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van KULAK en VIVES, en waarbij wordt toegewerkt naar het zogeheten ‘One campus’ model.

Rotary

Rotary, die dit bos vandaag aanlegde, is één van de oudste serviceclubs in ons land, die sinds jaar en dag al mensen lokaal probeert te verbinden en te dienen. Rotary Internationaal heeft 7 focusgebieden gedefinieerd: vrede stichten en conflicten beheersen, basisonderwijs en alfabetisering, ziekte preventie en behandeling, zuiver water en hygiene, lokale economische ontwikkeling, zorg voor moeder en kind, en tenslotte sinds 2021, ook zorg voor het milieu.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier