Christus-Koning slaakt zucht van opluchting: cyanide vervuiling is zeer beperkt

Franky Demon, Peter Clauwaert en Inge De Roo bij de start van de campagne in Christus Koning. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

In slechts vier tuinen in de Brugse wijk Christus-Koning zijn licht verhoogde cyanide-waarden gemeten. Maar er is volgens schepen Franky Demon absoluut geen nood aan massale bodemsanering. In 136 andere tuinen waren de waarden lager dan de richtlijn. Dat blijkt uit een meetcampagne die de Stad Brugge opgezet heeft.

Stad Brugge is in december de campagne ”Meten is weten” gestart, waarbij een gezonde bodem in Christus-Koning centraal staat. In het verleden werd in deze Brugse wijk op een paar plaatsen cyanide aangetroffen in de bodem of in het grondwater. Er was bodemverontreiniging op het terrein van de oude gasfabriek, een incident met de doorboorde riool aan het kruispunt Leopold-laan – Scheepsdalelaan en de bodemverontreiniging in de Karel De Floustraat die ontdekt werd bij wegenwerken.

Campagne

“We zijn ons ervan bewust dat deze historische bodemverontreiniging bezorgdheid kan veroorzaken bij de burgers. Daarom werd de campagne “Meten is weten” gestart waarbij eigenaars, bewoners en gebruikers van panden de mogelijkheid kregen om een gratis bodemstaal te laten nemen van de bovenste bodemlaag in de tuin en dit staal te laten analyseren op de aanwezigheid van cyanide”, vertelt schepen voor leefmilieu Franky Demon.

De bewoners en de eigenaars in de perimeter Scheepsdalelaan – Leopold I-laan – Maria van Bourgondiëlaan – Houtkaai (inclusief deze straten) konden zich kandidaat stellen voor het nemen van een bodemstaal en analyse. De stad heeft de kosten hiervoor op zich genomen.

Alle ingeschrevenen die in aanmerking kwamen konden deelnemen. Uiteindelijk werden 140 stalen genomen door het stadslabo van de milieudienst en geanalyseerd. De locaties waren gelijkmatig gespreid over de ganse zone, wat aantoont dat heel wat burgers geïnteresseerd waren.

Goed nieuws

Volgens Franky Demon blijkt nu uit de analyses dat in geen enkel bodemstaal de bodemsaneringsnorm werd overschreden voor de parameter cyanide: “Met andere woorden, op basis van deze meetresultaten is in geen enkele tuin een bodemsanering aan de orde voor cyanide. De bewoners en gebruikers kunnen dus zonder beperking van de tuin genieten. Dit is goed nieuws voor alle deelnemers, gezien de historiek rond cyanide in deze zone en de mogelijke bezorgdheid hierover van bewoners.”

Uit de resultaten bleek zelfs dat op 136 van de 140 meetlocaties de gemeten waarde (aan vrije cyanide) lager was dan de zogenaamde richtwaarde die nog een stuk lager is dan de bodemsaneringsnorm. Dit betekent dat er voor 97 procent van de tuinen zelfs geen verder onderzoek geadviseerd wordt bij grondverzet bij grote graafwerken op basis van deze cyanide-metingen.

Licht verhoogd

Voor de vier tuinen met licht verhoogde waarden (iets hoger dan de richtwaarde voor vrije cyanide, maar beduidend lager dan de bodemsaneringsnorm) gelden enkel bepaalde adviezen, voor het geval de eigenaars beslissen de bodem te laten uitgraven en naar een andere locatie te vervoeren. De betrokken mensen werden al afzonderlijk gecontacteerd met meer uitleg.

Meer info over het project op www.brugge.be/bodemzorg.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.