Intussen is de groendienst van de stad volop bezig met de inventarisatie van al het groen op het grondgebied. "Er zijn al tienduizend bomen geteld net als heel veel kleine, groene plekjes en zones die vrijwel niemand meer kent", geeft schepen van Groen Maria Polfliet een stand van zaken. "In totaal zal het dus over heel wat gaan. En daardoor sta je toch ook versteld dat - ondanks de perceptie die Waregem tegen heeft...

Intussen is de groendienst van de stad volop bezig met de inventarisatie van al het groen op het grondgebied. "Er zijn al tienduizend bomen geteld net als heel veel kleine, groene plekjes en zones die vrijwel niemand meer kent", geeft schepen van Groen Maria Polfliet een stand van zaken. "In totaal zal het dus over heel wat gaan. En daardoor sta je toch ook versteld dat - ondanks de perceptie die Waregem tegen heeft - er hier veel groen is."Anderhalf jaar geleden gaf de stad al een kaartje uit met alle groene plekjes en kantjes. "Maar dat bood bij nader inzien een te gefragmenteerd overzicht. Nu zal het met dat groenplan duidelijker worden. Dat is de bedoeling van het groenplan dat tegen eind dit jaar moet af zijn en dan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd."In een van de voorbije raadszittingen werd al de princiepsbeslissing goedgekeurd tot opmaak van het plan door de intercommunale Leiedal. Die beschikt over de nodige tools en knowhow om een goed resultaat te bereiken. De basismaterie wordt wel aangeleverd door stad Waregem. "90 procent van de informatie voor het groenplan hebben we al", specifieert schepen Polfliet. "De ontbrekende tien procent is de invulling van de ontbrekende delen die nodig zijn om er een compleet netwerk van te maken. Enkele voorbeelden zijn: de resultaten die de Gaverbeekvisie zal geven - ontsluiting van de beek in de omgeving van het Jeugdcentrum - en de verbinding met de stadionvijvers, het park Casier, verder naar de Slekkeput, de natuurzone rond het ziekenhuis verder naar Sint-Eloois-Vijve, Desselgem, Beveren-Leie en terug. Dat moet in de toekomst één grote, groene verbinding vormen met tussenin vele, deelzones die met elkaar zijn of worden verbonden.""Dan pas is het voor iedereen van ons duidelijk dat er in Waregem niet alleen beton is maar ook veel, gevarieerd groen. Daarbij mogen wij ook de geboortebosjes niet vergeten en de zone van de waterpartijen tussen de Gentseweg en de Schoendalestraat die de stad enkele jaren geleden aankocht. In dat opzicht is er zeker nog veel mogelijk. Daar maken wij de komende jaren werk van." (DJW)