Het doel van 1.000-soortendag is om na te gaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de regio en om minstens 1.000 dier- en plantensoorten waar te nemen op 24 uur tijd. Dat werd met glans gehaald. Meer nog: het Belgisch record, dat op een 1.500 soorten stond, sneuvelde zelfs.
...

Het doel van 1.000-soortendag is om na te gaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de regio en om minstens 1.000 dier- en plantensoorten waar te nemen op 24 uur tijd. Dat werd met glans gehaald. Meer nog: het Belgisch record, dat op een 1.500 soorten stond, sneuvelde zelfs. "Een 50-tal waarnemers deed ruim 5.000 waarnemingen, goed voor 1.684 unieke soorten. Dat konden er nog meer geweest zijn, mocht een waarnemer in Tielt niet bevangen zijn geraakt door de hitte", licht Isabel Lemahieu, vrijwilligster van Natuurpunt De Torenvalk, toe.Meer dan de helft van alle op een online projectpagina ingevoerde waarnemingen betrof insecten. De meest voorkomende soortengroepen waren planten (450 soorten), nachtvlinders (316), kevers (225), wantsen en cicaden (118). "Opvallend voor de zomer: er werden ook meer dan 100 soorten paddenstoelen aangetroffen", aldus nog Isabel.De waarnemers lijstten 118 zeldzame, waarvan 16 heel zeldzame soorten op, zoals madeliefjes-veldbiesroest en de harige rookwants. "Andere gevonden soorten, die alleen al om hun uitzicht en naam een vermelding verdienen, zijn de langsprietregendaas, groot avondrood en wapendrager." Die laatste twee zijn vlinders.De derde 1.000-soortendag was een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart, Natuurpunt De Torenvalk en de gemeenten Tielt, Ruiselede en Wingene. De teldag kreeg steun van Leader Midden-West-Vlaanderen, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling.(TVW)