Het doel van 1.000-soortendag is om na te gaan hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de regio en om minstens 1.000 dier- en plantensoorten waar te nemen op 24 uur tijd. Dat werd met glans gehaald. Meer nog: het Belgisch record, dat op een 1.500 soorten stond, sneuvelde zelfs.
...