Landbouwer Herman Vandamme kan vandaag ongestoord z'n perceel gras bewerken. Vorig jaar zaten hier soms tot 50 illegale vluchtelingen per dag, verscholen tussen de maïs, of in de taluds. De landbouwers zaaiden gras en tarwe, Wegen en Verkeer kapte de bermen kaal. Herman ...