Het was de bedoeling dat het oorlogsschip Vindictive op 10 mei 1918, verzwaard met beton, de Oostendse havengeul na afzinken zou afsluiten. Op die manier konden de Duitse ...

Het was de bedoeling dat het oorlogsschip Vindictive op 10 mei 1918, verzwaard met beton, de Oostendse havengeul na afzinken zou afsluiten. Op die manier konden de Duitse onderzeeërs de haven niet meer uit voor hun aanvallen op de Noordzee. De operatie mislukte door technisch falen en de weersomstandigheden die tegenzaten. Bij die raid sneuvelden 8 bemanningsleden, werden er 10 opvarenden vermist en vielen er 29 gewonden. Het vaartuig werd geborgen maar de boeg werd bewaard en siert nu al enkele jaren de voet van de oostelijke havendam als herdenking aan de Britse gesneuvelden bij die raid. De ingetogen plechtigheid werd met een paar toespraken en een bloemenhulde afgesloten. Tal van Britse hoogwaardigheidsbekleders, afgevaardigden van vaderlandslievende groeperingen en nabestaanden van de slachtoffers woonden de herdenking bij.(ML - foto ML)