Heel wat mensen kwamen zondag 8 september naar het monument in de Grote Leiestraat in Anzegem om de gesneuvelde verzetsstrijders te eren, onder hen ook heel wat hoogwaardigheidsbekleders. Denis Vansteenbrugge, waarnemend voorzitter Heldentrouw en voorzitter van Vaderlandslievende Verenigingen. "Voor mij is de herdenking heel belangrijk, mijn vader is één van de gesneuvelden, Roger Van...