Roland (72) is geboren in Nazareth, terwijl de twee jaar jongere Marie-Loui...