Regering houdt vast aan strenger stikstofkader: 40 meest vervuilende boeren moeten stoppen

De Vlaamse regering houdt in het bereikte krokusakkoord vast aan de strengere stikstofnormen die vorig jaar werden ingevoerd na het veelbesproken stikstofarrest. Concreet blijft de drempel voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) op 0 procent en voor NOx (industrie en transport) op 1 procent. Het stikstofakkoord voorziet daarnaast ook dat 40 van de meest vervuilende landbouwbedrijven en twee mestverwerkers tegen 2025 moeten stoppen.

De regering-Jambon bereikte in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord over twee aanslepende en netelige dossiers, de bouwshift (of betonstop) en het stikstofdossier.

Dat stikstofdossier bezorgt de Vlaamse regering al maanden kopzorgen. Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari vorig jaar over een pluimveestal in Kortessem zette de bestaande Vlaamse stikstofregeling op losse schroeven.

Vergunningsstop vermijden

Om een grote vergunningsstop zoals in Nederland te vermijden, werkte de Vlaamse regering begin mei een tijdelijke regeling uit. Via een ministeriële instructie legde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) strengere normen op, zowel voor de industrie als voor de landbouw.

Vooral van de landbouw wordt een grotere inspanning gevraagd om de ammoniakuitstoot te beperken. Vroeger kon een landbouwbedrijf een vergunning krijgen als de impact van de stikstofneerslag op de natuur in de buurt beperkt bleef tot maximaal 5 procent. Dat is sinds die ministeriële instructie aangescherpt tot 0 procent. Elke aanvraag moet via een ‘passende beoordeling’ (grondig onderzoek) aantonen dat er geen negatief effect is op de omliggende natuur en desnoods moeten maatregelen worden genomen om de ammoniakuitstoot te verminderen.

Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent. Projecten die de drempel van 1 procent overschrijden, moeten eveneens een ‘passende beoordeling’ ondergaan en eventueel maatregelen nemen om de emissies te beperken.

Die aangescherpte regeling zou behouden blijven in het bereikte akkoord.

Uitkoop

Vlaams minister-president Jan Jambon geeft straks in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement meer tekst en uitleg bij het bereikte akkoord. Zo is het onder meer uitkijken naar hoe de compensatieregeling voor landbouwbedrijven er zal uitzien.

Het overgrote deel van de landbouwers zou zijn activiteiten kunnen verderzetten. Voor een 100-tal landbouwbedrijven komt er een vrijwillige uitkoopregeling. Daarnaast zouden 40 landbouwbedrijven en twee mestverwerkers tegen 2025 moeten stoppen. Het gaat om bedrijven die jaren geleden al een rode brief hebben gekregen omdat hun impact om de omliggende natuur te groot is. Oorspronkelijk ging het om 58 bedrijven, maar daarvan zijn er intussen al 18 bedrijven in de lopende uitkoopregeling gestapt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.