Bart Dochy wil ‘agribashing’ de wereld uithelpen: “De imagoschade kan enorm zijn”

Philippe Verhaest

Het is Vlaams parlementslid en Ledegems burgemeester Bart Dochy (CCD&V) menens: ‘agribashing’ moet verdwijnen. De voorzitter van de commissie Landbouw, zelf ook landbouwerszoon, ijvert voor een positieve communicatiecampagne. “De sector verdient dit niet”, zegt hij. “Agribashing is zowel fysiek als op sociale media een probleem.”

‘Agribashing’ of het al te vaak met de vinger wijzen naar de landbouwsector moet ophouden, stelt Bart Dochy in een uitgebreide nota. “Zowel kalkoenkwekerijen, eend- of ganzenhouderijen, nertsenfokkerijen, slachthuizen, runder- en varkenshouderijen hadden de afgelopen jaren te kampen met heel wat negatieve media-aandacht in het kader van dierenwelzijn”, stelt hij.

“Heel vaak gebeurt dit naar aanleiding van heimelijk gemaakte beelden die uit de context worden gehaald. Nu kerstmis nadert, vrees ik een nieuwe golf van negatieve campagnevoering. “Sociale media zorgen voor een versnelde verspreiding van beelden en dit lokt vaak commotie uit, online én offline. Eenzijdige reportages, gefragmenteerde beelden of uitzonderingen worden uitvoerig toegelicht. Jammer, want er zijn veel voorbeelden van bedrijven die het goed doen.”

Imagoschade

Bart Dochy benadrukt dat schendingen van de dierenrechten niet kunnen en dat landbouwbedrijven een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. “Maar daar knelt net het schoentje. Zaakvoerders en bij uitbreiding de hele landbouwsector leveren enorme inspanningen die in de prullenmand geworpen worden door de beeldvorming in de media. Niemand stelt die beelden, vaak collages en verknipte beelden, in vraag. NGO’s richten hun pijlen op de landbouwsector, maar ten koste van wat? Dit leidt tot enorme imagoschade voor de sector.”

 ©ERIC LALMAND BELGA
©ERIC LALMAND BELGA

Daarom maakte de man een conceptnota op die agribashing de wereld moet uithelpen. “Op Vlaams niveau kan dit in eerste instantie meegenomen worden bij de opmaak van de nieuwe Vlaamse codex Dierenwelzijn. Daarnaast wil ik een charter uitwerken met de belangengroepen, NGO’s en de sector zelf. Zo moeten we de verschillende groepen dichter bij elkaar kunnen brengen. Maar dit volstaat niet. Er moet ook een positieve campagne uitgewerkt worden, bijvoorbeeld door VLAM, die de positieve inspanningen van de sector in de kijker zet.

Kaakslag

Op federaal niveau is dan weer een evaluatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nodig. “Het recht op vrijheid van meningsuiting moet in evenwicht worden gebracht met het recht op gegevensbescherming en privacy.” Daarnaast kan het helpen om in kader van woonstschennis het begrip aanhorigheid beter te duiden. Een fokkerij, stal of afgesloten veld met gewassen zou als aanhorigheid opgenomen kunnen worden, klinkt het nog.

“De vrijgeleide om ongenuanceerd en zonder goedkeuring gefragmenteerde beelden te verspreiden moet gestopt worden. Er zijn verschillende oplossingen om een afsprakenkader op te stellen. De negatieve berichtgeving is een kaakslag voor velen die dagelijks het welzijn van hun dieren vooropstellen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.