Nieuwe afspraken over vangstquota tot eind juli

Minister Crevits dringt aan om snel tot een definitief akkoord over de vangstquota te komen met het Verenigd Koninkrijk.©Peter MAENHOUDT
Minister Crevits dringt aan om snel tot een definitief akkoord over de vangstquota te komen met het Verenigd Koninkrijk.©Peter MAENHOUDT
Hannes Hosten

De Europese ministers van Visserij maakten nieuwe afspraken over de vangstquota tot eind juli. Onze vissers mogen de eerst zeven maanden van het jaar bijna 60 procent opvissen van de vangstmogelijkheden van 2021, gebaseerd op wetenschappelijk advies.

“Onze Vlaamse vissers behouden ook voldoende vangstmogelijkheden voor tong en zeeduivel in visgebieden als de Zuid-Keltische Zee”, zegt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). “Ik roep de Europese Commissie en mijn collega-ministers op om snel tot een akkoord te komen met het Verenigd Koninkrijk, om werk te kunnen maken van een definitieve regeling en de gesprekken over de ruilmogelijkheden met verschillende landen op te starten.”

“We hebben vandaag afspraken gemaakt over de visvangst tot eind juli. Ik blijf aandringen op een snel akkoord tot het einde van het jaar, maar ook op garanties over het ruilen van quota met het Verenigd Koninkrijk”, aldus Crevits. “Het is belangrijk dat onze Vlaamse vissers het hele jaar door voldoende tong, schol en rog kunnen blijven vangen. Er zijn bepaalde visgebieden, zoals de Zuid-Keltische zee, die enorm belangrijk zijn voor onze vissers. Ik heb er dan ook – met succes- op aangedrongen om in die zones voldoende vismogelijkheden te behouden. Net als ieder jaar zullen we ook inzetten op voldoende ruilmogelijkheden met het VK en de lidstaten de komende maanden, om de vangsten op zeeduivel, schartong en tong daar te vrijwaren.”

Afspraken tot eind juli

Sinds 1 januari kunnen onze Vlaamse vissers verder vissen op tong, zeeduivel, roggen en pladijs, hierover werden eind december tijdelijke afspraken gemaakt die geldig blijven tot 31 maart. Daarnaast was er een akkoord over de toegang tot de 6-12-mijlszone in Britse wateren en de toegang tot die Britse wateren voor een periode van 5,5 jaar. Alle Belgische vaartuigen die toegang nodig hadden tot de 200-mijlszone van het VK, hebben deze ook tijdig bekomen, zodat ze hun activiteiten daar dit jaar kunnen verder zetten.

De voorbije dagen vond een nieuwe Europese Visserijraad plaats. De Europese visserijministers hebben beslist opnieuw noodmaatregelen tot einde juli te nemen. Voor onze vissers komt het erop neer dat ze in de eerste zeven maanden van het jaar bijna 60 procent van de vangstmogelijkheden van 2021, gebaseerd op het wetenschappelijk advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea), mogen vangen.

Grote belangen

De belangen voor onze Belgische vissersvloot in de Britse wateren zijn zoals bekend groot. Ongeveer de helft van onze visserijproducten komt uit Britse wateren. De Vlaamse vissersvloot is klein, met 65 vaartuigen. Tegelijk gaat het wel om rechtstreekse en onrechtstreekse de tewerkstelling van om en bij de 2.500 werknemers.

In het kader van het Brexit-fonds is er voor België in 60 miljoen euro voorzien in het voorstel van de Europese Commissie op basis van de situatie van de visserijsector. Binnen België is afgesproken dat deze middelen Vlaanderen toekomen. Minister Crevits blijft nauw contact houden met de Rederscentrale en de visveiling. “De levensvatbaarheid van de visserijsector op langere termijn blijft prioriteit”, luidt het.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten