Auditeur Raad van State adviseert vernietiging voorkeursbesluit nieuwe sluis Zeebrugge

De auditeur van de Raad van State adviseert om het voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis op de Visartlocatie in Zeebrugge te vernietigen. Dit is nog geen definitieve uitspraak maar doorgaans volgt de Raad van State het advies.

© (Foto RJ)
© (Foto RJ)

Op 28 juni 2019 legde de Vlaamse regering de locatie voor een nieuwe sluis vast op de plaats van de kleine, meer dan een eeuw oude Visartsluis. De Zeebrugse havengemeenschap vraagt al decennia naar een tweede, voldoende grote toegang tot de achterhaven. Momenteel is er alleen de Pierre Vandammesluis. Die is na 35 jaar aan grondige vernieuwing toe en de scheepstrafiek naar de achterhaven blijft toenemen..

De keuze voor een de Visartlocatie stuitte van in het begin op verzet van een aantal bewoners en andere belanghebbenden. Die zien een nieuwe sluis liever ver weg van de bewoning verschijnen, bijvoorbeeld in het Verbindingsdok. In 2019 dienden ze bij de Raad van State diverse verzoekschriften tot vernietiging van het voorkeursbesluit in.

Harde werk

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de bouwheer van dit complex project, meldt dat het projectteam begin december twee verslagen van de auditeur van de Raad van State ontving. De auditeur adviseert daarin om het voorkeursbesluit te vernietigen.

“Het is te vroeg om ervan uit te gaan dat al het harde werk van het afgelopen jaar voor niets is geweest”, reageert Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het project nieuwe sluis. “Afhankelijk van het definitief arrest zijn er meerdere mogelijkheden. We moeten de uitspraak afwachten alvorens hierover zelf uitspraken te kunnen doen. Aangezien communicatie in dit project heel belangrijk is, hebben we alle betrokken burgers, bedrijven en stakeholders op de hoogte gebracht en duidelijk gemaakt wat dit wel en niet betekent voor het project. Dat zullen we ook doen bij de definitieve uitspraak.”

Menselijk oogpunt

Het is niet bekend op welke argumentatie de auditeur zich beroept en ook niet wanneer de definitieve uitspraak van de Raad van State te verwachten valt. In afwachting gaat het project door met onder meer het technisch onderzoek, het verwerven van woningen, het herlocaliseren van bedrijven het werken aan een plan voor de leefbaarheid van de omgeving. “Dit is zinvol voor het verdere verloop van het project. Ook vanuit menselijk oogpunt is het niet wenselijk om al deze trajecten nu stop te zetten.”

(RJ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.