Windmolens op Imog-site in Moen komen er niet

Het actiecomité verzet zich tegen de bouw van de twee hoge windmolens. © (Foto GVZ)
Redactie KW

De plannen om twee windmolens te bouwen op de Imog-site in Moen, zijn opgeborgen. De kostprijs zou te hoog oplopen. Wel plant Engie de bouw van twee molens verderop. Deze zouden veel hoger worden. Het verzet daartegen groeit verder aan.

Donderdagavond was er een druk bijgewoonde infoavond waar enige info werd gegeven rond de bouw van twee grote windmolens, één in Bossuit en één in Moen. De vergadering werd georganiseerd door het gemeentebestuur van Zwevegem. “Wij zijn eigenlijk niet aan zet, gezien de provincie de eigenlijke goedkeuring moet geven. Wij brengen enkel advies uit”, gaf burgemeester Doutreluingne als inleiding.

Het was Bart Willaert, externe ruimtelijke planner, die enige uitleg gaf. “Momenteel loopt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om 20 windmolens met een ashoogte van 120 meter en een tiphoogte van 200 meter. Ze zouden komen in de omgeving van de Poeldries en de Trimaarzate, op zo’n 400 meter van het kanaal.”

Verder gaf hij meer uitleg over aan welke voorwaarden dient voldaan te worden om een vergunning te krijgen. Hij voegde er wel aan toe dat het vooral in strijd was met het beleid, waar het gebied al jaren terug werd aangeduid als belangrijk agrarisch gebied.

Uit het publiek kwamen vooral negatieve reacties en was de vrees te horen dat er, mochten die twee molens vergund worden, er na verloop van tijd nog enkele bij zullen komen.

De burgemeester riep op om bezwaar aan te tekenen. De beslissing zou tegen 20 oktober door de provincie moeten genomen worden met een mogelijk uitstel van 60 dagen.

Imog

Tijdens de vergadering kwamen ook de geplande windmolens op de Imog-site ter sprake. Volgens de burgemeester komen deze er evenwel niet. “Aanvankelijk werd een vergunning bekomen voor de bouw van twee windturbines op de bestaande geïndustrialiseerde zone van IMOG. Het ging om turbines met een hoogte van ongeveer 70 meter en een maximumvermogen van 300 kW. Eerder werd al beslist om in plaats van twee maar één windmolen te bouwen. Nu werd om financiële redenen besloten het ganse project af te blazen.”

Hij voegde er nog aan toe dat indien men later toch nog een windmolen zou willen bouwen, de ganse vergunningsprocedure opnieuw doorlopen moet worden omdat de huidige vergunning zal verlopen zijn.

Ook blijken al landbouwers op de Keiberg en in Zwevegem zelf, benaderd te zijn om windmolens op hun grond te laten plaatsen. Volgens de burgemeester was dit al een jaar terug en toonden deze mensen geen interesse. Sindsdien bleef het volgens hem stil.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.