Gistels schepen: “Kreeg Dedecker slag van molen?”

“We hebben met de bestaande windturbines, die sinds 2007 operationeel zijn, alleen maar positieve ervaringen”, zegt schepen Wim Aernoudt (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Milieu. © JRO
Redactie KW

Volgens Gistels schepen Wim Aernoudt (N-VA) staan de uitspraken van burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) in de krant van vorige week over de mogelijke komst van windmolens langs de E40 bol van de onjuistheden. “Net alsof Dedecker een slag van de windmolen kreeg”, aldus Aernoudt.

Jean-Marie Dedecker verzet zich tegen het plaatsen van windmolens op het grondgebied van Middelkerke, terwijl het stadsbestuur van Gistel daar een gunstig advies voor gaf. De Middelkerkse burgemeester had het onder meer over ‘klimaatminaretten’, en ‘klimaat als nieuwe religie’.

“Groene energie doet inderdaad de CO²-uitstoot dalen, maar het is intussen toch ook duidelijk dat groene vormen van energie de enige zijn waarbij wij onafhankelijk worden van het buitenland”, reageert Wim Aernoudt, die ook weerlegt dat de windmolens 252 meter hoog zouden worden. “Er zijn er met een tiphoogte van 199 meter en van 200 meter. De tiphoogte is de bovenkant van de vleugel als die loodrecht in het verlengde van de mast staat.”

Aan de grens

Jean-Marie Dedecker stelde ook dat er 13 windmolens op het grondgebied van Middelkerke zouden komen, maar dat het er eigenlijk 18 zijn omdat de vijf Gistelse windturbines tegen de grens met Middelkerke staan. “De grens tussen Middelkerke en Gistel loopt parallel met de E40 en de turbines zijn voorzien aan twee kanten van die autosnelweg. Als je stelt dat ze eigenlijk alle 18 in Middelkerke staan, kan je net zo goed stellen dat er eigenlijk een achttal in Gistel staan.”

Volgens Wim Aernoudt klopt het ook niet dat er geen windmolens mogen komen vanwege de veiligheidsstraal van 10 km rond de Oostendse luchthaven. “In een persmededeling stelt Skeyes, het overheidsbedrijf dat instaat voor de luchtverkeersleiding, dat de nieuwe radartechnologie in Charleroi resulteerde in het opheffen van de rode zone rond de luchthaven. Eens die nieuwe techniek naar Oostende komt, is er geen probleem meer. Dit is gewoon de evolutie door toepassing van nieuwe en betere technieken. Bovendien staan de zes turbines in Gistel er al 17 jaar zonder echte problemen voor de luchthaven.”

Wim Aernoudt zegt nog dat het vergunnen van windmolens nooit een gemeentelijke bevoegdheid was. De gemeenten geven wel advies in de procedure. (HH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.