Schot in de zaak op Collegesite in Tielt: na de zomer wordt huizenrij in Kortrijkstraat afgebroken

© gf
Redactie KW

Nadat het dossier tijdens de vorige legislatuur helemaal in het slop zat na ruzie binnen de meerderheid, lijkt het nu toch helemaal goed te komen met de plannen rond de ontwikkeling van de Collegesite. Meer zelfs: na de zomer zal al een huizenrij in de Kortrijkstraat afgebroken worden. Het wordt de eerste, in het straatbeeld zichtbare stap in het project.

Op de Collegesite moeten 200 nieuwe woongelegenheden, handelszaken, een nieuw dienstencentrum, een groene promenade, een publieke ondergrondse parking en een groter stadspark verrijzen. Het project kende echter al een ellenlange voorgeschiedenis en zorgde al voor heel wat politieke strubbelingen. Met de afbraakwerken in het vooruitzicht, lijkt er nu toch eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

Bevoegd schepen Vincent Byttebier (CD&V) moet dan ook even glimlachen als we hem de term ‘eindelijk’ voor de voeten werpen. “Bij elk dossier zit er wel wat vertraging op. Dat is bijna onvermijdelijk. Toch hebben we de afgelopen drie jaar heel wat stappen gezet in het dossier”, nuanceert hij.

Opmerkingen

Zo ging het stadsbestuur naar eigen zeggen aan de slag met de opmerkingen die de politiek en de burgers hadden omtrent het dossier. “Die opmerkingen hebben we uiteindelijk gedestilleerd in drie thema’s: meer groen, betere en veiligere verkeerscirculatie en de wens naar een kwalitatief project”, duidt Vincent Byttebier.

Het zorgde ervoor dat de plannen onderweg nog wat bijgestuurd werden. “Zo zal de parking uiteindelijk langer en smaller worden, zodat het stadspark uitgebreid kan worden. Ook werden alle conflictpunten tussen auto’s, vrachtwagens en de zwakke weggebruikers door enkele ingrepen uit het plan gehaald waardoor fietsers en wandelaars nu vrij spel zullen hebben op de site.”

Na de aankoop van enkele percelen in de Ieperstraat is de stad ondertussen ook eigenaar van het volledige domein waarover het project van de Collegesite zich uitstrekt. Met de afbraak van de woningen in de Kortrijkstraat zullen na de zomer ook de feitelijke, zichtbare werken starten.

Gevel blijft

“De mooie gevel van het College blijft wel staan en wordt gerestaureerd”, voegt Vincent Byttebier toe. Na de afbraak start dan het archeologisch onderzoek, waarna ook de verkavelingsaanvraag ingediend kan worden en de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Eens ook die binnen zijn, kunnen de echte bouwwerken van start gaan. “We hopen dat we nu goed kunnen doordoen”, gaat de schepen verder.

“Al zijn we er ons van bewust dat er nog zaken op ons pad kunnen komen. Vertragingen loeren immers om elke hoek. Toch is het goed dat we na de zomer al deze nieuwe stap kunnen zetten”, stelt Vincent Byttebier, die ook nog meegaf dat parkeren op de Collegesite zowel tijdens de afbraakwerken, als tijdens het archeologisch onderzoek mogelijk blijft.

© gf

Ondertussen is de stad ook zijn communicatiecampagne gestart waarmee het Tieltenaren wil informeren over de stand van zaken van het project. Zo zullen er tijdens de Tieltse Feesten negen panelen staan in de Kortrijkstraat ter hoogte van het toekomstige project die de insteek en de speerpunten van het project aangeven. Tegen de gevel van de vroegere Kapper Lieven is dan weer een groot spandoek aangebracht.

“Beide zaken betekenen de start van de communicatiecampagne rond het project van de Collegesite. Daarmee willen we de Tieltenaar op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen in het project”, aldus Vincent Byttebier.

Voor het project kreeg Stad Tielt 1,7 miljoen euro subsidie van de Vlaamse Regering voor kwalitatieve omgevingswerken op en rond de Collegesite.

(TM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.