Familie Zoete stapt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen onteigeningsplannen

Op deze plaats wil het gemeentebestuur van Alveringem een sociale woonwijk realiseren.© Daron Mertens
Op deze plaats wil het gemeentebestuur van Alveringem een sociale woonwijk realiseren.© Daron Mertens
Redactie KW

De familie Zoete blijft zich verzetten tegen de onteigening van de gronden volgens scenario 1 van het GRUP Alveringem. Het gemeentebestuur zou daarna die gronden bouwrijp maken en de bouwrijpe kavels verkopen om een sociale woonwijk te laten bouwen. “Wettelijk decretaal gezien is deze onteigening helemaal niet mogelijk”, reageert Willy Zoete.

Vorige week verscheen hier dat de gemeente Alveringem een laatste poging wilde ondernemen om met de familie Zoete tot een minnelijke schikking te komen. Daar wil de familie nu graag op reageren. “De sociale woonmaatschappij IJzer & Zee heeft in 2017 volledig afgehaakt als onteigenende instantie”, doet Willy Zoete zijn relaas. “Burgemeester Gerard Liefooghe heeft het gemeentebestuur dan maar uitgeroepen tot onteigenende instantie, alhoewel in het GRUP ‘wonen Alveringem’ staat dat die onteigening op basis van een specifieke rechtsgrond moet worden uitgevoerd. De woonmaatschappij heeft verklaard dat ze bereid was om de bouwrijpe kavels te kopen aan maximaal 30.000 euro per kavel. Indien 21 kavels wil IJzer & Zee dus maximaal 630.000 euro aan de gemeente betalen voor die bouwrijpe kavels. Alles wat de gemeente meer moet betalen, zal ten koste van de gemeentekas zijn. Volgens onze schatting zal dat project minstens 2 miljoen euro kosten: kosten van de advocaat, kosten van het studiebureau, kosten voor verkaveling- en omgevingsvergunning, aankoop van de bouwgrond, aanleg van riolen en van een nieuwe straat, aanleg van nutsvoorzieningen en openbare verlichting, groenaanleg… De belastingbetalers van Alveringem weten dus waartoe de tien gemeenteraadsleden die ‘ja’ hebben gestemd (zeven gemeenteraadsleden stemden tegen, red.) zich hebben geëngageerd.”

Koopwoningen

“Van die 21 woningen zouden er 6 huurwoningen en 15 koopwoningen zijn”, vervolgt Willy Zoete. “Sociale huurwoningen zijn er zeker te kort. Maar koopwoningen? Kijk maar eens in Adinkerke, Houtem, Lo… Daar staan er veel te koop. Sociale woningen kunnen ook op veel andere manieren en plaatsen worden gebouwd, zoals de renovatie van verouderde woningen of de inbreiding van de bestaande huizenrijen.”

“De totale oppervlakte die zou worden onteigend, bedraagt 9.242 vierkante meter. Volgens het GRUP is maximaal 5.668 vierkante meter daarvan landbouwgrond. 1.347 vierkante meter is zeker bouwgrond, waarop ook drie huizen staan. 2.227 vierkante meter of meer is grond gelegen in woonuitbreidingsgebied en in woongebied met landelijk karakter. Het schattingsverslag dat ter inzage lag tijdens het openbaar onderzoek gaf een schatting van 92.650 euro voor die 9.242 vierkante meter grond. Dat schattingsverslag vertoont echter alle kenmerken van valsheid in geschrifte.”

Verzoek tot vernietiging

“Het onteigeningsdecreet bepaalt dat alleen de eigenaars en de houders van een zakelijk recht bezwaar konden indienen”, vervolgt Willy Zoete. “De drie eigenaars hebben een bezwaarschrift ingediend. Ik heb een bezwaarschrift ingediend van 31 pagina’s. In het wettelijk verplicht verslag van openbaar onderzoek werden de bezwaren en opmerkingen van de eigenaars niet weerlegd, zelfs niet integraal vermeld. Het zal aan de rechters zijn om uit te maken welke partij het recht aan zijn kant heeft. Wettelijk en decretaal gezien is deze onteigening niet mogelijk, wegens een tiental redenen. Op 1 februari heb ik dan ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een verzoek tot vernietiging van het gemeenteraadsbesluit en van het onteigeningsplan ingediend. Mijn dossier omvat 132 pagina’s en is een samenvatting van de documenten die werden opgesteld tijdens de onteigeningspogingen sinds maart 2017.” (RED)

Burgemeester Gerard Liefooghe: “Begrip voor frustratie van eigenaars”

“Ik heb alle begrip voor het feit dat eigenaars een zekere frustratie aan de dag leggen wanneer ze vernemen dat een deel van hun eigendom zal onteigend worden, vooral als het om hun woning zou gaan”, reageert Alveringems burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen). “Hier gaat het echter over niet bebouwde gronden. Dat daarbij argumenten gebruikt worden die er niet toe doen en dat er zelfs valsheid in geschrifte geïnsinueerd wordt, dat kan ik minder appreciëren. Iedereen is echter vrij om te zeggen en schrijven wat hij of zij wil.”

“Een verwerving voor gemeenschapsdoel – en sociale woningbouw valt onder die doelstelling – gebeurt in der minne of via onteigening bij de rechtbank. Dat is de wettelijke procedure en die wordt in Alveringem gevolgd”, besluit de burgemeester. (AB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.