Sowepo en ’t Veer is voortaan Forena Groep

© LBR
© LBR
Laurie Bailliu
Laurie Bailliu Medewerker KW

Sowepo uit Poperinge en ‘t Veer in Menen vormen voortaan Forena Groep. Beide maatwerkbedrijven blijven bestaan als aparte vzw’s en behouden hun eigenheid en identiteit. De twee vzw’s hebben voortaan wel gelijklopende statuten, dezelfde leden in de algemene vergadering en dezelfde bestuurders in hun bestuursorganen. Serge Deboever wordt voorzitter en Wim Laporte ondervoorzitter.

“Twee sterke organisaties die hun krachten en competenties bundelen en mensen verbinden, zorgt voor twee excellerende maatwerkbedrijven die de uitdagingen van de toekomst nog beter kunnen aangaan”, vertelt Serge Deboever. “Forena, afgeleid van het Zweedse förena, staat voor verenigen, verbinden. Onze kernwoorden zijn: kwaliteit, efficiëntie, klantgericht, zorg voor de medewerker, duurzaamheid en innoverend”, vult Wim Laporte aan.

Sterk team

De nieuwe overkoepelende directeur wordt, op 1 oktober 2021, Gunther Bamelis. Tot die tijd blijft Walter Bilcke aan het roer van Sowepo, daarna gaat hij op pensioen. Sinds 4 mei vindt er een overgangsperiode plaats waarbij Gunther en Walter samen de toekomst vormgeven. “Belangrijkste is de continuïteit op lange termijn voor beide organisaties verzekeren. We slaan de handen in elkaar om ons te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Willen we onze opdracht als maatwerkbedrijf kwalitatief blijven invullen, hebben we diversiteit nodig in ons werkaanbod ten behoeve van onze maatwerkers. Ook hebben we blijvend nood aan diverse ondersteunende functies. Om hierin een optimaal punt te bereiken, is een bepaalde schaalgrootte belangrijk”, zegt Gunther Bamelis.

“We hebben nu een sterk team en dit zullen we behouden. Dit team is het fundament voor een diepere samenwerking waarbij we een zo ver mogelijke integratie nastreven. We zullen leren van elkaar en zo stap voor stap vooruitgaan. Naast continu verbeteren binnen elke organisatie, is operationele samenwerking nu al aan de orde. 4 mei was de start van een nieuw verhaal voor Sowepo en ’t Veer. Er is geen ‘wij – zij’ meer, enkel ‘ons’. Samen onder eenzelfde vlag: Forena”, vult Walter Bilcke aan. (LBR)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.