Online-drukkerij Flyer failliet

Eerder dit jaar werd nog met veel bombarie een winkel in het centrum van Brugge geopend. (foto PDV)
Piet De Ville

De online-drukkerij Flyer van Ahmed Hilami, die nog maar in februari een ‘FlyerStore’ in de Brugse binnenstad opende, is op 14 april door de ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Een dertigtal medewerkers staan op straat.

Het reilen en zeilen van de vennootschap Flyer BV, bekend onder de websitenaam Flyer.be, wordt al enige tijd met argusogen gevolgd in de drukkerijsector. En wat al enige tijd door waarnemers verwacht werd, is nu ook een feit: op 14 april werd Flyer BV failliet verklaard door de Franstalige ondernemingsrechtbank in Brussel, waar de vennootschap haar zetel heeft. Flyer BV was al sinds 5 mei vorig jaar beschermd tegen schuldeisers door een gerechtelijke reorganisatie, de zogenaamde WCO-procedure.

Flyer richtte zich met zijn drukwerk in grote mate op evenementen en had ook een bekende fitnessketen als grote afnemer van drukwerk en bedrukking van gadgets. In die zin waren de voorbije twee coronajaren uiteraard niet gemakkelijk voor het bedrijf. Maar ook los daarvan was er een erg grote schuldenlast, zo vernamen we eerder al van bronnen in de sector.

In februari werd in Brugge nog een ‘FlyerStore’ geopend, met hapjes en schuimwijn

In het kader van het reorganisatieplan werd de activiteit op de nog maar in 2017 opgestarte en dus behoorlijk nieuwe drukkerij-site in de Korte Gotevlietstraat in Brugge stopgezet. Tientallen arbeiders stonden maandenlang op ‘coronawerkloosheid’ en bleven, naar we vernemen, in onwetendheid over de gang van zaken. Intussen werd het drukwerk uitbesteed aan andere drukkerijen om de klanten te beleveren. Het machinepark en de drukkerij-site werden te koop gesteld.

Opmerkelijk: in februari van dit jaar opende Hilami in de Brugse binnenstad nog een zogenaamde FlyerStore, als etalage voor de producten en om de klanten er te kunnen ontvangen in een aangenaam kader. Voor de opening, met schuimwijn en hapjes, werd burgemeester Dirk De fauw uitgenodigd om het lintje door te knippen.

Bescherming opgeheven

Het feest bleek van korte duur. Op 23 maart werd door de ondernemingsrechtbank de bescherming tegen schuldeisers opgeheven, waardoor de eigenaar zich genoodzaakt zag een aangifte van faillissement te doen.

Meester Lise Heilporn werd aangesteld als curator en bevestigde aan ons ook het faillissement. “Het gaat om een faillissement volgend op een niet gelukte WCO-procedure. Een deel van de gebouwen en inboedel was al verkocht voorafgaand aan het faillissement”, stelt meester Heilporn, die nu dus de rest van de failliete boedel te gelde zal maken om de schuldeisers, in de mate van het mogelijke, te vergoeden. Heilporn wijst er wel op dat het Flyer BV is dat failliet werd verklaard, en niet Batteria, de holding van Hilami die hem in staat zou stellen nog altijd de domeinnaam Flyer.be te gebruiken.

We contacteerden Ahmed Hilami, maar hij wenst voorlopig niet te reageren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.