Aspiravi gestart met bouw windturbine op bedrijventerrein d’Arta in Ardooie

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Aspiravi nv is gestart met de funderingswerken van de nieuwe windturbine op het bedrijventerrein van d’Arta in Ardooie. In juni zal de eigenlijke opbouw van de windturbine starten, zodat die in het najaar in gebruik kan worden genomen.

De windturbine zal een CO2-uitstoot van 3.700 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen. Ook omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen.

Funderingswerken aan de gang

De fundering van de nieuwe windturbine wordt in een 5-tal stappen gerealiseerd. Eerst wordt een onderfundering geplaatst d.m.v. schroefpalen. Vervolgens wordt een bouwput uitgegraven en een betonnen werkvloer gestort. Momenteel wordt de wapening gerealiseerd waarbij 60 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten worden. Rond dit vlechtwerk komt een bekisting die volgestort wordt met beton. Een 50-tal betonmixers leveren daarvoor zo’n 520 m³ beton. Tot slot moet de zone rond de fundering aangevuld worden met grond en moet de fundering uitharden.

Bouw vanaf juni

De levering van de grote onderdelen van de windturbine (o.a. torendelen, wieken, gondel) is gepland voor begin juni, waarna de eigenlijke opbouw van de windturbine kan beginnen. Aspiravi bouwt in Ardooie een windturbine van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 57 meter. Indien alles volgens planning verloopt, kan de windturbine in het najaar in dienst worden genomen.

Klimaatdoelstellingen

Met het windenergieproject in Ardooie, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbine past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen die tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie wil zijn en binnen het Klimaatplan 2030 van de gemeente Ardooie, dat het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend heeft.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.