Deels economische invulling voor fabriek Desmet-Dejaeghere

Redactie KW

Stad Kortrijk heeft het concept voor de invulling van de oude textielfabriek Desmet-Dejaeghere verder verfijnd. De fabriek op het Budaeiland zal niet enkel een culturele invulling krijgen – als kunstenfabriek zoals oorspronkelijk werd bepaald – maar wordt een snijpunt tussen economie, ontwikkeling en kunst.

Projecten rond productontwikkeling, in samenwerking met onder andere Howest en Flanders In shape, moeten er een onderdak vinden. De verbouwing van de oude textielfabriek op het Buda eiland tussen Dam en de Budastraat kost 2,1 miljoen euro. (BC)