Minister-president Jan Jambon: “Musea Brugge worden vlaggenschip van Vlaams cultureel erfgoed”

© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Musea Brugge wordt voortaan aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling, vanwege haar collectie en werking op internationaal niveau. Dat heeft de Vlaamse Regering zopas goedgekeurd. Musea Brugge is daarmee de derde aangeduide instelling, na M HKA en KMSKA. Minister-president Jan Jambon stelt: “Met deze erkenning worden Musea Brugge een vlaggenschip van het Vlaamse cultureel erfgoed.”

Grote collectiebeherende organisaties met een cultureel-erfgoedwerking op internationaal niveau, kunnen aangeduid worden als ‘cultureel-erfgoedinstelling’. Dit naar analogie met de aanduiding van de kunstinstellingen, waaronder het Brugse Concertgebouw, grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het cultuurbeleid.

Duurzaam

Een aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling geldt voor onbepaalde duur, staat los van subsidiëring en garandeert de continuïteit en duurzame positie van de instelling. De wijze waarop de cultureel-erfgoedwerking uitgevoerd wordt, geldt als voorbeeld naar andere actoren in het cultureel-erfgoedveld.

Eerder werden M HKA en KMSKA automatisch aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling volgens het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet van 2017. Nu vervoegt Musea Brugge als derde museum deze lijst, na een aanduidingsprocedure waarbij een commissie van internationale experten betrokken was.

Nieuwe aanduidingsronde in 2022

In 2022 werd een nieuwe aanduidingsronde georganiseerd. Deze procedure is enkel toegankelijk voor collectiebeherende organisaties die door de Vlaamse Regering worden voorgeselecteerd. In december 2021 nam de Vlaamse Regering de beslissing om Musea Brugge als een van de kandidaten te selecteren.

Een internationale aanduidingscommissie, voorgezeten door professor Kunstgeschiedenis Barbara Baert, beoordeelde de aanvraagdossiers van de kandidaten. Ze adviseerde om Musea Brugge aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Daarbij prees ze onder meer de museumcollectie, de internationale uitstraling en het collectie- en publieksbeleid.

Vervolgens besliste de Vlaamse Regering op 1 juli Musea Brugge aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Op 2 juli overhandigde minister van Cultuur Jan Jambon het aanduidingscertificaat aan de directie van Musea Brugge in het Arentshuis, één van de 13 locaties van Musea Brugge.

Voorbeeldrol

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon stelt: “Met deze aanduiding erkent de Vlaamse regering de uitzonderlijke collectie cultureel erfgoed en de internationale schaalgrootte en reikwijdte van de cultureel-erfgoedwerking van Musea Brugge.”

“Ik ben overtuigd dat het museum een voorbeeldrol kan opnemen voor het Vlaamse cultureel-erfgoedveld en kijk met interesse uit naar de realisatie van de ambitieuze toekomstplannen zoals de komst van BRUSK, BRON en de Erfgoedfabriek. Kortom, met deze aanduiding wordt Musea Brugge een vlaggenschip van het Vlaamse cultureel erfgoed.

Magische naam

“Bij mijn vele internationale contacten merk ik dat Brugge een haast magische naam heeft. Uiteraard is er immense bewondering voor onze kunst van vroeger, maar zeker ook voor onze huidige kunstenaars. Voor mij gaan economische en culturele diplomatie trouwens hand in hand.”

“Maar ook op het snijpunt van cultuur en technologie gebeuren er fantastische dingen, als je bijvoorbeeld ziet hoe Vlaamse Primitieven vandaag worden gerestaureerd. Dat aspect zal ook aan bod komen in de nieuwe versie van Flanders Technology die we aan het voorbereiden zijn. Technologie is onze toekomst, cultuur onze rijkdom”, aldus Jan Jambon.

Grote eer

Volgens de Brugse burgemeester is dit een ongelooflijke eer voor Brugge: “De erkenning toont niet alleen aan hoe belangrijk de Brugse musea zijn voor Brugge, maar ook voor Vlaanderen en zelfs de wereld. Met een wereldvermaarde collectie, fenomenale historische gebouwen en een bezoekersaantal van – in een niet-coronajaar- bijna 900.000 mensen van over de hele wereld staan onze musea er. Ze zijn sterke merken, instituten die bezoekers van alle werelddelen laten kennismaken met onze rijke cultuur en geschiedenis.”

Ook Brugs cultuurschepen Nico Blontrock is zeer blij dat Musea Brugge de internationale commissie hebben weten te overtuigen van het sterke verhaal dat ze aan het schrijven zijn: “Een verhaal dat gebaseerd is op een zeer grote en rijke culturele erfenis. Tegelijkertijd mogen we niet op onze lauweren rusten. We moeten onszelf blijven heruitvinden en een museumorganisatie van de 21ste eeuw zijn. De maatschappij verandert, en wij evolueren mee. Door in te spelen op de actualiteit, door dynamisch en divers te programmeren, door onszelf in vraag te blijven stellen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.