Overzichtstentoonstelling met werk Sabine Rommens

Sabine Rommens bij haar werk ‘Moeder en dochter’. (foto GJZ) © Geert Vanhessche
Redactie KW

Dit weekend loopt er in het Heemkundig Museum Mulnis in Moen een overzichtstentoonstelling rond het werk van Sabine Rommens. Daarnaast is er nog een tentoonstelling te zien rond 45 jaar Mulnis.

Sabine Rommens werd op 1 december 77 jaar. Ze groeide op in een cultureel actief gezin met vader Daniël Rommens, die in 1986 overleed en moeder Antoinette Vandenbulcke, die in 1998 stierf. Na haar schoolloopbaan ging Sabine werken bij haar moeder in de textiel- en modezaak ‘Rova’. Ze bekwaamde zich in het creëren van mantels en trouw- en ceremoniekledij. Intussen volgde ze schilderlessen bij onder andere Marthe De Spiegeleir. “Ik nam ook deel aan tentoonstellingen en kreeg geregeld opdrachten om personen en vooral kinderen te schilderen”, herinnert Sabine zich. In 1968 huwde Sabine met Frans Vanmarcke en na de geboorte van hun tweede kind in 1976, besloot ze zich vooral toe te leggen op haar gezin en het schilderen. De tentoonstellingen volgden elkaar op.

Mulnis

Na het overlijden van haar moeder in 1998, volgde Sabine haar op als voorzitter van de heemkundige kring ‘Mulnis’ en als verantwoordelijke van het Heemkundig Museum in Moen. Onder haar beleid en samen met het bestuur van Mulnis, zagen veel belangrijke publicaties het licht en werden boeiende tentoonstellingen opgezet.

Toen ze 75 werd, kreeg Sabine en de heemkundige kring ook een publicatie. Maar door de coronapandemie kwam dit nog niet ten volle tot zijn recht. Het boek werd samengesteld door broer Dirk. “In het tekstgedeelte komen diverse thema’s aan bod. Zo schreef ereburgemeester Paul Deprez een bijdrage over ‘Sabine van en voor Moen’. Er staat een biografie van Sabine in, naast enkele getuigenissen. Ook wordt in het boek herinnerd aan de Moense toneelspelers en bespreekt Guy Timmerman de kunst van Sabine Rommens. Ereschepen Germain Van de Populiere schetst tot slot een overzicht van de werking van de heemkundige kring.” (GJZ)

Te bezichtigen op zaterdag 25 juni van 14 tot 18 uur, op zondag 26 juni van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in het museum.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.