Burgemeesters zeggen geen ‘neen’ tegen grote politiezone voor Zuid-West-Vlaanderen: politiezone VLAS wacht af

Archiefbeeld © Tom Brinckman
Camille Jonckheere

De burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen staan open voor het idee van een grotere overkoepelende politiezone. Binnenkort zitten ze samen met minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) om te kijken hoe ze de situatie kunnen onderzoeken. “We moeten zeker zijn of die schaalvergroting wel een goed idee is en of het de burgers ten goede komt”, zegt Alain Top, burgemeester Harelbeke (Vooruit) in afwachting van het onderzoek.

Deze week zitten de voorzitters van de verschillende politiecolleges samen met minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) om de mogelijkheden voor een grotere politiezone binnen Zuid-West-Vlaanderen te bespreken. “Het gaat om een informeel moment”, licht Eddy Lust, burgemeester van Menen (Open VLD) en voorzitter van politiecollege van zone Grensleie toe. “Vier jaar geleden werd er een eerste aanzet gegeven voor grotere politiezones. Daar is dan niets concreet mee gebeurd. Maar nu stellen wij in Zuid-West-Vlaanderen de vraag of een fusie of eventuele samenwerkingen voordelig kunnen zijn.”

“Vier jaar geleden werd er een eerste aanzet gegeven voor grotere politiezones”

De officiële vraag naar een overlegmoment komt er nu na een uiteenzetting van professor criminologie aan UGent Jelle Janssens op de burgemeestersconventie. “Met het overleg willen we alle opties op tafel leggen: één grote overkoepelende politiezone, twee grotere zones of de situatie kan ook blijven zoals die nu is met eventueel enkele specifieke samenwerkingen”, zegt Kurt Vanryckeghem, burgemeester van Waregem (CD&V).

Overwegend positieve reacties

De meeste burgemeesters staan overwegend positief tegenover het idee van een grotere politiezone. “Het politielandschap van vandaag is sterk geëvolueerd. Iedere politiezone heeft verschillende specialisten rond bijvoorbeeld cybercriminaliteit, drugszaken en dergelijke meer nodig. Het is voor de kleinere zones heel moeilijk om de juiste mensen hiervoor te vinden. Op dat vlak zou het dus een win-winsituatie zijn om de krachten te bundelen. Dus als de verschillende zones elkaar op die manier kunnen versterken, zijn we daar zeker voorstander van”, zegt Alain Top, burgemeester van Harelbeke (Vooruit).

“De bevolking, de uitdagingen en de vragen voor de lokale politie worden steeds groter en talrijker. Voor de kleine zones wordt het moeilijk om dat te bolwerken”

Ook binnen de politiezone Gavers zelf zijn ze voorstander. “In totaal zijn er 85 mensen bij onze zone in dienst. De bevolking, de uitdagingen en de vragen voor de lokale politie worden steeds groter en talrijker. Ook bepaalde onderzoeksopdrachten van hogerop worden doorgeschoven naar de lokale zone. Het is dan geen evidentie om dat te kunnen bolwerken in een kleinere zone. Hoe groter je bent als zone, hoe meer slagkracht je hebt. Maar hoe een eventuele schaalvergroting er moet uitzien, ligt bij de lokale besturen om dat uit te maken”, zegt korpschef Jean-Louis Dalle.

Politiezone VLAS wacht af

Het politiecollege van zone VLAS, betreffende Kortrijk, Kuurne en Ledegem reageert afwachtend. “We stappen mee in het informeel gesprek met minister Verlinden en luisteren graag naar de opties”, reageert Francis Benoit, burgemeester van Kuurne (CD&V). “Bij de brandweer hebben we binnen Zuid-West-Vlaanderen een grote samenwerking. Maar voor de politie ligt dat heel wat moeilijker. Iedere gemeente of gebied heeft specifieke problemen of legt andere nadrukken. Dan moeten binnen het bestuur overeengekomen worden over de prioriteiten voor de politie.”

Bij politiezone VLAS zien ze door stad Kortrijk grote verschillen met andere regio’s binnen de zone. “In Kortrijk zijn er bepaalde accenten nodig, zoals meer aandacht voor drugs en grote criminaliteit. Dat is helemaal anders dan Lendelede en zorgt voor een waaier aan diverse problemen. Het is al niet zo gemakkelijk om die prioriteiten te verdelen binnen een kleine zone, laat staan bij een superzone en daar moeten we goed bij stil staan.”

Kwaliteit & nabijheid bewaren

Eén iets waar zo goed als alle burgemeester het over eens zijn, is dat de nabijheid van de politie bij de burgers niet mag verloren gaan. “Het idee van het overleg deze week is zeker niet besparingsgericht. De kwaliteit is net heel belangrijk. We willen kijken of er fusies mogelijk zijn, waarbij we de kwaliteit behouden of zelfs verbeteren met dezelfde middelen. Een fusie van de politiezones naar een groter gebied mag niet ten koste gaan van de nabijheid van de politie in de regio. Daarmee bedoelen we niet fysiek, want een kantoor moet niet naast de deur zijn van iedere inwoner. Maar het contact van de agenten met de burger mag niet verloren gaan. Ze moeten zeker bereikbaar blijven, maar dat sluit een grotere structuur niet uit. Dat is een van de grootste voorwaarden om rekening mee te houden”, haalt Top aan.

Niet voor binnenkort

“Is dit nu met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht wel een goed moment om over een fusie te beslissen voor de volgende besturen?”, stelt Benoit zich de vraag. Maar de fusie zit er zeker niet binnenkort aan te komen. “Het moet een gedragen beslissing zijn en die vraagt vaak wat tijd. We willen geen overhaaste beslissing maken, die niet gedragen wordt door de lokale besturen en inwoners”, stelt Claude Croes, burgemeester van Deerlijk (CD&V).

Toch vragen de politiediensten om een besluit niet te laten wachten. “Natuurlijk moeten de opties bekeken worden, maar schuif de communicatie van eventuele plannen niet op de lange baan. Veel mensen zitten nu met vragen hoe de werking er in de toekomst zal uitzien. We begrijpen dat zo’n plan uitrollen tijd vraag, maar geef zo vlug mogelijk een antwoord zodat er meer duidelijkheid en zekerheid is”, besluit Dalle.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.