Aantal gasboetes verdubbeld in een jaar tijd wegens meer zwerfvuil in Brugge

Brugge kampt met steeds meer zwerfvuil, zoals hier in het Minnewaterpark. © DAvy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Het aantal GAS-vaststellingen in Brugge is in één jaar tijd verdubbeld. In 2021 werden maar liefst 681 feiten vastgesteld. “We zien vooral een grote stijging in het aantal afval-gerelateerde inbreuken: verkeerd sorteren maar ook zwerfvuil dumpen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Voortaan riskeren overtreders niet alleen boetes maar ook verplichte gemeenschapsdienst. Opvallend: ook verboden lachgas deed zijn intrede in Brugge.

434 Bruggelingen werden vorig jaar betrapt op afval-gerelateerde inbreuken. Blijkbaar zijn de veranderingen in het selectief ophalen van huisvuil nog niet bij iedereen doorgedrongen. Want bij een analyse van de huisvuilzakken bleek dat 361 Bruggelingen hun afval te vroeg, te laat of verkeerd gesorteerd buiten plaatsten. Daarnaast stellen de GAS-ambtenaren steeds vaker zwerfvuil vast: 35 inbreuken met afval naast glascontainers, 31 inbreuken van gedumpt vuilnis op het openbaar domein.

Mobiele camera’s

“Dat is geen goede evolutie”, bekent burgemeester Dirk De fauw. “Te meer daar vele stadsmedewerkers dagelijks grote inspanningen leveren om Brugge net te houden. Volgens korpschef Dirk Van Nuffel heeft de plaatsing van mobiele camera’s naast glascontainers een goed effect: “Agenten nemen screenshots, zodat de hardleerse overtreders kunnen geïdentificeerd worden.”

In 2020 waren er 327 GAS-vaststellingen, in 2021 maar liefst 681. Amper 51 dossiers werden zonder gevolg geklasseerd, omdat de daders onbekend bleven. Andere opvallende trends zijn 149 inbreuken voor geluidsoverlast of nachtlawaai, 60 wildplassers en 12 inbreuken voor het gebruik van lachgas.

Lachgas

“De wijziging van de politieverordening kwam er nadat de politie op de openbare weg vele gebruikte ballonnen en lachgascapsules aantrof. Er zijn ernstige gezondheidsrisico’s verbonden aan het inhaleren van lachgas. Het zorgt niet alleen voor hallucinaties, maar ook voor zuurstofgebrek in de hersenen, wat kan leiden tot coördinatieproblemen, valpartijen en verwondingen. Personen die lachgas inhaleren brengen tevens de verkeersveiligheid in het gedrang”, aldus Dirk De fauw.

De inbreuken voor hondenpoep en loslopende honden daalden gevoelig in Brugge. Door corona werden er in 2021 minder toeristen geronseld en waren er minder inbreuken op de inrichting van terrassen.

Gemeenschapsdienst

78 procent van de inbreuken werden gepleegd door volwassenen. Die riskeren boetes van 50 tot 350 euro, voor de minderjarigen blijft dit beperkt tot maximaal 175 euro.

Sinds 2021 kunnen de overtreders ingaan op een bemiddelingsaanbod. 116 personen gingen hierop in en herstelden de ‘schade’ door bijvoorbeeld zwerfvuil te ruimen in Brugse parken.

Recent werd verplichte gemeenschapsdienst als alternatieve maatregel in het Brugs GAS-reglement opgenomen. Amper één overtreder trok naar de rechtbank om beroep aan te tekenen tegen de GAS-sanctie, maar verloor die rechtszaak. “Onze GAS-ambtenaren zijn zeer nauwgezet, bij twijfel stellen ze geen rapport op. Dus: in beroep gaan heeft weinig zin”, aldus Dirk De fauw.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.