Arbeidsongevallencijfers niet schitterend, ook te weinig controles

Redactie KW

In West-Vlaanderen waren er in 2008 zo’n 21.000 arbeidsongevallen, waarvan 11 met dodelijke afloop. Onze provincie scoort niet zo best omdat hier veel industrie aanwezig is, en minder diensten. Dat zegt de Christelijke vakbond. Het ACV roept de werkgevers op om alle wettelijke voorschriften te respecteren en werknemers voldoende op te leiden en te sensibiliseren.

“We weten allemaal dat het werktempo wordt opgedreven” zegt Mario Snaet. “Mensen worden slordig. Het zijn vooral de opleiding en de instructies die te wensen overlaten. Bedrijven werken ook steeds meer met externen en onderaannemers. Die mensen hebben niet meer de tijd om opleiding te volgen en instructies te krijgen.”

Het ACV vraagt aan de werkgevers om werk te maken van een volwaardig veiligheidsbeleid en onafhankelijke preventieadviseurs in te zetten. Ook moeten er meer inspectiebeurten komen vanuit de overheid, via de dienst toezicht op het welzijn op het werk. Volgens het ACV is die dienst onderbemand.

“In West-Vlaanderen is de kans dat je een bezoek krijgt 1 keer om de 9 jaar. Dat is alsof de overheid zou zeggen: je mag hier maar 90 rijden maar de kans dat je gepakt wordt is 1 keer om de 9 jaar.”

“Er zijn wellicht verschillende redenen. Politiek moet men het kader willen scheppen om aanwervingen mogelijk te maken. Men moet ook de loon- en arbeidsvoorwaarden van dit personeel opkrikken zodat meer mensen zich geroepen voelen om voor deze dienst te gaan werken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.