Alles over Stefaan Sintobin

Met een wetsvoorstel dat inklimming in vrachtwagens strafbaar maakt, hoopt N-VA dat het parket een extra wapen heeft tegen mensensmokkelaars. Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kwam dinsdag dit wetsvoorstel toelichten in de Zeebrugse haven: "Elke week worden in West-Vlaanderen nog altijd 87 transmigranten opgepakt door de politie." Ondertussen blijkt dat er omwille van de nakende Brexit opnieuw meer vluchtelingen rondlopen in Zeebrugge.

Na de regeerverklaring vorige week en de lopende bespreking van het fameuze 'centenboekje' deze week worden woensdagnamiddag in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement eindelijk ook de commissies samengesteld. Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin zal hierbij aangeduid worden als de voorzitter van de commissie Welzijn.

Brugge sloot met Onroerend Erfgoed Vlaanderen een overeenkomst om terrassen toch toe te laten op de Vismarkt, waarvan het stadszicht als Unzsco werelderfgoed beschermd is. Maar voor de andere pleinen in de historische Brugse binnenstad zijn de problemen nog niet opgelost. Dat bleek duidelijk tijdens de gemeenteraad dinsdagavond.

"De manier waarop wij campagne gevoerd hebben, komt perfect overeen met de West-Vlaamse volksaard. Vandaar dat wij zo goed gescoord hebben", zeggen Bruggeling Stefaan Sintobin en Zuienkerkenaar Kurt Ravyts over het sterke resultaat van Vlaams Belang. Zij zullen straks in respectievelijk het Vlaams parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelen.

Tijdens de Brugse gemeenteraad pleitte raadslid Stefaan Sintobin (VB) tevergeefs dat Brugge een motie zou stemmen en afgeven aan de toekomstige Vlaamse regering, met de vraag om een alternatieve locatie voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge.

Het onbekende Beschermcomité Gruuthuse-OLV Kerk is een online petitie gestart, in een poging om het hedendaags onthaalpaviljoen, dat in op bouw is, te verwijderen. Rijkelijk laat? De actievoerders krijgen steun van N-VA'ers Pol Van Den Driessche en Martine Bruggeman. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (VB) interpelleerde zelfs minister-president Geert Bourgeois.

De mars voor veiligheid lokte zondagnamiddag ongeveer 350 betogers naar Zeebrugge, de organisatoren spreken over 500 deelnemers. Er was een incident waarbij enkele heethoofden een kerk probeerden te betreden, maar de politie kon dat verhinderen. Twaalf personen werden bestuurlijk aangehouden.

Een hele groep leerlingen uit het zesde middelbaar moet op zondag 26 mei voor het eerst een stem uitbrengen. Het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Instituut, de Abdijschool van Zevenkerken en het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis sloegen woensdagavond de handen in elkaar en organiseerden samen in hogeschool VIVES in Brugge een politiek debat voor de leerlingen.

Wouter Vermeersch (34), de kersverse lijsttrekker van Vlaams Belang voor de federale verkiezingen, is een ambitieus man. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Zijn ondernemingszin trekt hij door in zijn manier van politiek voeren, een strategie die hem geen windeieren legt. Sinds kort zetelt hij in de Kortrijkse gemeenteraad als fractieleider en ook in de provincieraad wist hij vanaf de laatste plaats een zitje te veroveren. Nu richt de kopman zijn pijlen op de Kamer. "Onze partij kán mee besturen."

Tijdens de Brugse gemeenteraad moesten dinsdagavond de 47 raadsleden stemmen over de toewijzing van maar liefst 226 mandaten in diverse intercommunales. En daarbovenop nog eens 145 vertegenwoordigers in de tien welzijnsverenigingen.